Budżet partycypacyjny 2019

Rozpoczynamy szóstą edycję budżetu partycypacyjnego w Toruniu! Na rok 2019 torunianie rozdzielą w tej procedurze 7,07 mln zł.

Wskazana wyżej kwota dzieli się na dwie części:

  • pulę ogólnomiejską (30% całości), która wyniesie 2,121 mln zł
  • pulę lokalną (70% całości), w której znajduje się 4,949 mln zł, i która jest dzielona na trzynaście części - na poszczególne okręgi - jednostki pomocnicze gminy

    >>> Pobierz TABELKĘ Z KWOTAMI dla poszczególnych okręgów

Obok pieniędzy, w tym kwot przypadających na poszczególne okręgi, bardzo ważne są terminy działań podejmowanych w ramach procedury budżetu partycypacyjnego.

Jakie są terminy?

Od 5 marca 2018 można składać propozycje projektów na rok 2019. Wnioski będą przyjmowane do końca marca, a więc przez 27 dni. Warto pamiętać, że ostatni dzień marca przypada w sobotę przed Świętami Wielkanocnymi, więc lepiej nie odkładać przygotowania projektów na ostatnią chwilę.

UWAGA!
Dzień 30 marca 2018 r. będzie dla Urzędu Miasta Torunia dniem wolnym od pracy. W związku z tym, oraz ze względu na okres świąteczny, wnioski będą przyjmowane do dnia 3 kwietnia 2018 r. 

Następnie w kwietniu i w maju wnioski będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami regulaminu. Podczas tej weryfikacji badana jest także zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.

Warto wiedzieć!
W tym roku torunianie będą mieli większe niż dotychczas możliwości udziału w procesie sprawdzania i opiniowania wniosków zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. 

Po zakończeniu sprawdzenia, do 5 czerwca 2018, ogłoszone będą listy projektów, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji i zostaną poddane pod głosowanie, a także tych wniosków, które nie spełniły wymogów i muszą zostać odrzucone.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 16 do 25 czerwca 2018 r., a wyniki będą ogłoszone najpóźniej do 25 lipca.


Ważne linki: