O współpracy przy kawie

Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń
z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Zależy nam, aby
program wzmacniający partnerstwo międzysektorowe opracować wspólnie ze środowiskiem pozarządowym,
w procesie partycypacyjnym.  

 Roczny program współpracy jest głównym dokumentem określającym zasady i priorytetowe obszary współpracy miasta Torunia z III sektorem.

 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich obszarach pożytku publicznego do udziału w spotkaniu w formule „World Cafe” (I etap konsultacji programu)

Spotkanie „O współpracy przy kawie” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r.
o godz. 17.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu
(patio – parter), ul. Łokietka 3.

Podczas spotkania porozmawiamy o najważniejszych obszarach współpracy, będziemy zbierać pomysły i potrzeby w zakresie następujących zagadnień:

1)      rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

2)      ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

3)      kultura,

4)      sport, turystyka, rekreacja, środowisko,

5)      seniorzy,

6)      Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, wzmocnienie III sektora,

7)      karta oceny merytorycznej oferty konkursowej.

 

WAŻNE! W związku z formułą spotkania prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 13 czerwca br. (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

W tym terminie, do godz. 15.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl można zgłaszać również propozycje dodatkowego tematu spotkania konsultacyjnego.

Materiały do pobrania:

-        obowiązujący w 2017 r. program współpracy miasta z ngo

Spotkanie… i co dalej?