Plany konsultacji i badań na 2013 rok

Szeroką gamę konsultacji społecznych i badań przeprowadzi w 2013 roku Urząd Miasta Torunia. Na razie, a jest dopiero styczeń, zaplanowano już 15 konsultacji na różne tematy i siedem różnego rodzaju badań. Dyskutowane będą zarówno kwestie o charakterze programowym, jak i szczegółowym – dotyczące bieżącego funkcjonowania miasta.

- Już teraz chcemy skonsultować z mieszkańcami szeroki pakiet zagadnień, a mamy dopiero styczeń. W trakcie roku na pewno dojdą kolejne sprawy – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – To bardzo ważne, by mieszkańcy mówili, czego oczekują. Taka możliwość dają im między innymi właśnie konsultacje społeczne.

- Chcemy poddać konsultacjom zagadnienia o charakterze programowym, strategicznym, na przykład strategię rozwoju turystyki, a także szczegółowym, na przykład rozmieszczenie punktów, w których można będzie wypożyczyć miejskie rowery czy lokalizację miejsc rekreacji na terenie Zespołu Staromiejskiego – wyjaśnia p.o. dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT Paweł Piotrowicz. – Ten  drugi rodzaj cieszy się większym zainteresowaniem. 10 z zaplanowanych tematów to działania własne prezydenta miasta, a pięć wynika z obowiązku ustawowego lub zostało nałożonych przez radę miasta.

Wśród tematów do konsultacji znajdzie się np. przygotowanie koncepcji przyszłościowego zagospodarowania przestrzeni publicznej pl. Rapackiego i otoczenia, zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie Zespołu Staromiejskiego i inne  tematy drogowe, budżet partycypacyjny mieszkańców Torunia na rok 2014 czy cały pakiet zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

Jeśli chodzi o badania, to jednym z ciekawszych będzie badanie satysfakcji interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia w 2013 roku. Pilotażowa część była już przeprowadzona i wypadła pozytywnie. Wynika z niej, że miejscy urzędnicy są kompetentni i chętni do pomocy.   

>>> Przejdź do sekcji serwisu z wykazem konsultacji społecznych przyjętych do realizacji