Porozmawiajmy o rewitalizacji

Spotkanie na Jordankach jest jednym z elementów odbywających się właśnie konsultacji społecznych dotyczących propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. W czasie jednego ze spotkań konsultacyjnych, właśnie 30 października 2017 r., będzie można dodatkowo porozmawiać o swojej wizji procesu rewitalizacji, w tym proponowanych projektach, które mogą stanowić odpowiedź na problemy występujące na poszczególnych podobszarach rewitalizacji.

 

30 października, w godzinach 12.00-18.00, w CKK Jordanki (sala A i B) dostępne będą osoby, które na co dzień uczestniczą w pracach nad Programem Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Tym samym będzie można podzielić się swoimi sugestiami i skonfrontować je z problemami zdiagnozowanymi na poszczególnych podobszarach. Z pewnością pozwoli to na poznanie propozycji interesariuszy rewitalizacji oraz przedstawienie potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji zdiagnozowanych w trakcie delimitacji obszaru i badań jakościowych.