Ulica św. Antoniego do konsultacji

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu w ramach realizowanego od kliku lat programu „Zaprojektuj ulicę” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące przebudowy  ul. św. Antoniego.

     Spotkanie odbędzie się 15 maja 2017 r. w godzinach od 16.00 do 18.00,   w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226.

Przebudowa ul. św. Antoniego (od ul. Koziej do ul. Szosa Chełmińska)  jest na etapie projektowania. W tym roku planuję się realizację pierwszego etapu od Szosy Chełmińskiej do Kruczej. W konsultacjach dotyczących kształtu ul. św. Antoniego weźmie udział projektant i przedstawiciel MZD.