Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"

Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" wchodzą w kolejny etap. Teraz swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu, drogą elektroniczną, mogą przesłać mieszkańcy.

Wykonawca projektu dokumentu firma Energy bundle oraz partnerzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na konsultacje treści dokumentu pn. "Plan adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia".

Podstawowym celem opracowania jest określenie podatności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, a także wskazanie skoordynowanych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk związanych ze zmianami klimatu, zarówno w kontekście ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym.

Konsultacje prowadzone są drogą elektroniczną - uwagi i propozycje do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza w terminie do 14 listopada 2022 r.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać bezpośrednio na adres mailowy wykonawcy podany poniżej:

biuro@energyb.pl


Dokumenty do konsultacji:

Plan adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (PA MOFT)

Załącznik na 1 Lista działań

Formularz konsultacji