Wnioski w sprawie konsultacji

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie osiedlowych miejsc spotkań

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu  Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie osiedlowych miejsc spotkań.

Do pobrania:


 

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie wypracowania rozwiązań służących utrzymaniu czystości na osiedlu Wrzosy.

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie  wypracowania rozwiązań służących utrzymaniu czystości na osiedlu Wrzosy.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego na osiedlu Wrzosy

2023-02-17

W dniu 12 grudnia2022 r. Rada Okręgu Wrzosy  złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego na  osiedlu Wrzosy.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie koncepcji ulepszenia zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR

2023-02-17

W  dniu 12 grudnia 2022 r.  Rada Okręgu Wrzosy złożyła  wniosek o przeprowadzenie konsultacji  społecznych  w sprawie koncepcji ulepszenia zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie rocznego planu stałych wydarzeń integrujących mieszkańców osiedla Wrzosy

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada  Okręgu  Wrzosy  złożyła wniosek o  przeprowadzenie konsultacji społecznych  w sprawie rocznego planu stałych wydarzeń integrujących mieszkańców osiedla Wrzosy.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź PMT

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r.  Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w  sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okregu Wrzosy w sprawie poprawy jakości powietrza w Toruniu

2023-02-17

W  dniu 12  grudnia 2022 r. Rada Okregu Wrzosy złożyła  wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poprawy jakosci powietrza w Toruniu.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie strategii rozwoju osiedla Wrzosy

2023-02-17

W dniu 12 grudniaaa 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy  złożyłaa wniosek w sprawie strategii rozwoju osiedla Wrzosy.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta  Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie diagnozy potrzeb młodych mieszkańców okręgu Wrzosy

2023-02-10

  W dniu 12 grudnia 2023 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie diagnozy potrzeb  młodych mieszkańców okręgu.

Do pobrania:

- skan wniosku

Strony