Wnioski w sprawie konsultacji

Wniosek w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego

2022-01-25

W dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta Torunian wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego na wysokości dyskontu spożywczego.

Wniosek został złożony przez Radę Okręgu Jakubskie - Mokre.

Do pobrania:

skan wniosku

odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej

2021-05-21

W dniu 5 maja 2021  r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej.

Wniosek został złożony przez grupę 7 organizacji pozarządowych. Wniosek zawierał błędy formalne w zakresie właściwego udokumentowania reprezentacji osób uprawnionych do podpisania wniosku.  Błędy zostały poprawione przez wnioskodawcę w dniu 12.05.2021 r.

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. formuły wyborów do rad okręgów

Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uwag i postulatów mieszkańców w zakresie fomuły wyborów do rad okręgów.

Do pobrania:

Wniosek w sprawie rozwiązań, które powinny być zastosowane przy projektowaniu skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej

2021-04-15

Wniosek zgłoszony przez Radę Okręgu Bydgoskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań, które powinny być zastosowane przy projektowaniu skrzyzowań i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej.

Do pobrania:

Wniosek w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru

2019-12-02

Wniosek w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru został zgłoszony przez 5 organizacji pozarządowych w dniu 2 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

Konsultacje w sprawie przygotowania dojazdu do tymczasowej przeprawy przez Wisłę

2019-07-25

W dniu 10 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planów miasta związanych z przygotowaniem dojazdu do przeprawy tymczasowej zaplanowanej na czas remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu oraz obecnego i przyszłego stanu infrastruktury drogowej wzdłuż ulicy Przybyszewskiego.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców. Wniosek zawierał błędy formalne w zakresie liczby podpisów na listach poparcia oraz numeracji stron listy podpisów. Błędy zostały poprawione przez wnioskodawcę w dniu 25.07.2019 r.

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych (ponownych) dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

2019-06-10

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców, z inicjatywy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. Kochanowskiego.

2019-03-14

Propozycja dotyczy przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu drogowego na ul. Kochanowskiego, w szczególności kierunku ruchu odbywającego się na tej ulicy, w związku z planami wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.

Wniosek został złożony przez Rade Okręgu nr 13 - Bydgoskie.

Do pobrania: skan wniosku

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących osiedla Wrzosy

2017-03-13

W dniu 20 lutego 2017 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek 150 mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie remontu ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Fasolowej) oraz  ul. Lnianej (na odcinku od ul. Fasolowej do ul. Słonecznej): wymiana nawierzchni, zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych, nowe chodniki oraz zagospodarowanie parku przy ul. Słonecznej działka nr 508/5 obręb 29 na miejsce rekreacyjne dla społeczności lokalnej /ławeczki, plac zabaw, skate park, fontanna, wybieg dla psów/ wraz z oświetleniem i monitoringiem miejskim. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 16 marca 2017 roku.

Do pobrania: wniosek oraz odpowiedź.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania gminnej działki przy ul. Broniewskiego 28-30, 32-34, 36-38

2016-05-13

Do Urzędu Miasta w dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania gminnej działki przy ul. Broniewskiego 28-30, 32-34, 36-38. W dniu 13 maja 2016 r. wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku.

W dniach 12-30 września 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przedmiotowej działki. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w działaniach projektowych na 2017 r.

Do pobrania wniosek i uzupełnienie.

Strony