Plan konsultacji na 2023 r. - nabór wniosków

Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2023 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 31 października 2022 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji może zgłosić:

1)      rada okręgu;

2)      grupa co najmniej 150 mieszkańców;

3)      co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Dokładna procedura składania wniosku o przeprowadzenie  konsultacji jest zawarta  w Regulaminie konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3215).

Materiał pomocniczy do procedury stanowi infografika zawarta poniżej, na drugiej stronie tego ogłoszenia.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia.

Jak dostarczyć dokumenty do urzędu?
Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Wniosek wraz z załącznikami można zeskanować, podpisać elektronicznie profilem/podpisem zaufanym i wysłać do urzędu pocztą elektroniczną albo za pomocą usługi  ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl.
  • Jeżeli nie masz profilu/podpisu zaufanego - możesz go łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu – wejdź na stronę: Profil Zaufany

  • Wysłać komplet  podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
    Prezydent Miasta Torunia
    ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Przynieść komplet dokumentów  do  wybranego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r.

Dla wniosków nadesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski, które wpłyną w odpowiedzi na to ogłoszenie zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Będzie ona stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.

>>> Przejdź do ogłoszenia w tej sprawie, opublikowanego w BIP, gdzie znajdują się także wzory formularzy przydatnych przy składaniu wniosku.