Plan konsultacji na 2024 r. - nabór wniosków

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na rok 2024. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 17 listopada 2023 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji może zgłosić:

1)  rada okręgu;

2)  grupa co najmniej 150 mieszkańców;

3)  co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Dokładna procedura składania wniosku o przeprowadzenie  konsultacji jest zawarta  w Regulaminie konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3215).

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia.

Jak dostarczyć dokumenty do urzędu?
Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Wniosek wraz z załącznikami można zeskanować, podpisać elektronicznie profilem/podpisem zaufanym i wysłać do urzędu pocztą elektroniczną albo za pomocą usługi  ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl.
  • Jeżeli nie masz profilu/podpisu zaufanego - możesz go łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu – wejdź na stronę: Profil Zaufany
  • Wysłać komplet  podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
    Prezydent Miasta Torunia
    ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Przynieść komplet dokumentów  do  wybranego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia.

Termin składania wniosków upływa 17 listopada 2023 r.

Dla wniosków nadesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski, które wpłyną w odpowiedzi na to ogłoszenie zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Lista będzie stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.

Przejdż do ogłoszenia w tej sprawie, opublikowanego w BIP, gdzie znajdują sie także wzory formularzy przydatnych przy składaniu wniosków  TUTAJ