Aktualności

 1. Mapa pomysłów dla Torunia

  Jak tworzy się budżet miasta? Jakie są najważniejsze inwestycje? Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budżetu miasta Torunia na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2044.

  więcej Mapa pomysłów dla Torunia
 2. Plan konsultacji społecznych na 2019 r.

  Rada Miasta Torunia uchwaliła Plan konsultacji społecznych. W Planie znalazło się 20 tematów konsultacyjnych - 12 działań ogólnomiejskich i 8 działań lokalnych.

  więcej Plan konsultacji społecznych na 2019 r.
 3. Zielony plan dla Torunia

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju terenów zieleni w Toruniu

  więcej Zielony plan dla Torunia
 4. Koszty i korzyści związane z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych

  Prezydent Miasta Torunia ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

  więcej Koszty i korzyści związane z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych
 5. Alkohol. Z ograniczeniami czy bez?

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w Toruniu oraz wyznaczenia specjalnych stref w przestrzeni publicznej, w których spożywanie alkoholu byłoby dozwolone

  więcej Alkohol. Z ograniczeniami czy bez?
 6. Zgłoś temat do Planu konsultacji na 2019 r.

  Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2019 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgu oraz organizacje pozarządowe w terminie do 12 listopada 2018 r.

  więcej Zgłoś temat do Planu konsultacji na 2019 r.

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji