Aktualności

 1. Program ochrony środowiska przed hałasem (2018-2022)

  Przystępujemy do konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022.

  więcej Program ochrony środowiska przed hałasem (2018-2022)
 2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia - II etap

  Rozpoczynamy II etap konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

  więcej Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia - II etap
 3. Komitet Rewitalizacji - podsumowanie konsultacji

  Na stronie konsultacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji...

  więcej Komitet Rewitalizacji - podsumowanie konsultacji
 4. Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji zapisów Regulaminu konsultacji społecznych. Dlaczego dokument jest ważny?

  więcej Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji