Przedsięwzięcia Partnerskie

Przedsięwzięcia partnerskie to projekty realizowane najczęściej przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą Miasta Torunia. Samorząd jest w tych przedsięwzięciach partnerem organizacji pozarządowej, a jego udział w działaniu jest wymagany przez instytucję finansującą projekt.

Przedsięwzięcia partnerskie cieszą się dość dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej kilka przykładów projektów realizowanych jako przedsięwzięcia partnerskie z udziałem samorządu miejskiego Torunia:

 • Akcja Konsultacja! to projekt, który rozpoczął się 1 września 2012 roku. Jego głównym celem jest poszerzenie świadomości mieszkańców Torunia na temat konsultacji społecznych, zwiększenie motywacji uczestnictwa w nich oraz promocja samej idei konsultacji. Inicjatywa realizowana przez Fundację Stabilo w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia, jest współfinansowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.    

     >>> Więcej o projekcie: http://www.akcjakonsultacja.pl/

 • Toruń dla mieszkańców. Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania. Partnerem ze strony Urzędu Miasta jest Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia z zakresu technik/narzędzi konsultacji społecznych, a tym samym podniesienie jakości i efektywności konsultacji społecznych w mieście.

  >>>Więcej o projekcie: http://www.torun.pl/pl/torun-dla-mieszkancow


 • Przepis na ulicę. Projekt realizowany jest przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Partnerem w projekcie ze strony Gminy Miasta Toruń jest Miejski Zarząd Dróg. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu angażowania mieszkańców w planowanie ulic jako ważnych fragmentów przestrzeni publicznej. Dobra praktyka drogowego dialogu będzie wynikiem dwóch procesów partycypacyjnego planowania ulic.

     >>>Więcej o projekcie: http://przepisnaulice.pl/


 • Toruński Program Współpracy. Projekt realizowany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Przedsięwzięcie dotyczy wypracowania mechanizmów wzmocnienia współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych. Partnerami projektu są Gmina Miasta Toruń oraz Samorząd Miasta Lejda (Holandia).

     >>> Więcej o projekcie: http://www.cistorsps.pl/art/53/tpw.html


 • Restart - rewitalizacja toruńskiej starówki. Projekt realizowany przez Toruńską Fundację Stare Miasto oraz Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju; partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
  >>> Więc ej o projekcie: www.restart.org.pl


 • Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół Fortu I. Projekt realizowany przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Wydział Środowiska i Zieleni.
  >>> Więcej o projekcie: http://pzr.org.pl/partycypator-torunski/

 

 • Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Projekt realizowany przez fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście; partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Wydział Środowiska i Zieleni.
  >>> Więcej o projekcie: www.bydgoskie.blox.pl/tagi_b/85581/park-Bydgoski.html