Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest zespołem doradczym gminy w sprawach dotyczących konsultacji.

Jej zadaniem jest m.in. tworzenie i aktualizowanie katalogu dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych, składanie Radzie Miasta Torunia rocznych sprawozdań z przeprowadzonych konsultacji, opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które wpłynęły w otwartym naborze.

Więcej na temat Rady można przeczytać w Regulaminie konsultacji społecznych.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, niezrzeszeni mieszkańcy Torunia, Radni Miasta Torunia oraz miejscy urzędnicy. W listopadzie 2015 rozpoczęła się druga kadencja Rady konsultacyjnej, która potrwa dwa lata.

Poniżej lista członków rady w kadencji 2015-2017
(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 372 z dnia 10.11.2015 r.):

Radni Miasta Torunia wskazani w drodze uchwały:

1) Dagmara Tuszyńska
2) Łukasz Walkusz
3) Witold Waczyński

przedstawiciele organizacji pozarządowych Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru:

4) Jan Kwiatkowski, Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe Czas Gospodarzy
5) Joanna Danicka, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
6) Krzysztof Kanabaj, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

mieszkańcy Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru:

7) Jerzy Berduszek
8) Anna Giełżyńska
9) Monika Sulecka

pracownicy Urzędu Miasta Torunia wskazani przez Prezydenta:

10) Magdalena Kamińska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
11) Paweł Piotrowicz, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT
12) Małgorzata Ptaszek, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT

  

O tym, jak przebiegał nabór do rady konsultacyjnej przeczytasz tutaj.

  


Do pobrania: