Komitet Rewitalizacji - podsumowanie konsultacji

Na stronie konsultacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.

Raportowi towarzyszy projekt stosownej uchwały Rady Miasta Torunia uwzględniający zgłoszone uwagi.

Konsultacje społeczne w tej sprawie zostały przeprowadzone w dniach od 27 października do 27 listopada 2017 r.


Do pobrania:


O przeprowadzonych w 2017 r. konsultacjach w tej sprawie można czytać TU.