Konsultujemy MPZP dla Starówki

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem.

Spotkanie odbędzie się w Dworze Artusa, w dniu 11 lipca 2018 r., o godzinie  17.00. (sala na II piętrze).

 

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem  terenów publicznych i chronionych.

Uwagi do projektu planu będzie można składać ustnie podczas spotkania.

Organizatorem spotkania jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu.

 Do pobrania:

 

Projekt MPZP dla obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem

 

Mapa obszaru Zespołu Staromiejskiego wraz z otoczeniem - podział na kwartały urbanistyczne w MPZP