Nabór tematów do Planu konsultacji na 2021

Prezydent Torunia ogłosił nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2021 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 6 listopada 2020 r.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych może zgłosić:

 1. rada okręgu;
 2. grupa co najmniej 150 mieszkańców;
 3. co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Dokładna procedura składania wniosku o przeprowadzenie konsultacji jest zawarta w Regulaminie konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 835/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych.


Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia.

Jak dostarczyć dokumenty do urzędu?
Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Wniosek wraz z załącznikami można zeskanować, podpisać elektronicznie profilem/podpisem zaufanym i wysłać do urzędu pocztą elektroniczną albo za pomocą usługi  ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl.
 • Jeżeli nie masz profilu/podpisu zaufanego - możesz go łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu – wejdź na stronę: Profil Zaufany

 • Wysłać komplet  podpisanych dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
  Prezydent Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
 • Przynieść komplet dokumentów zapakowanych w kopertę do Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń) i wrzucić do urny podawczej.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2020 r.
Dla wniosków nadesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski, które wpłyną w odpowiedzi  na to ogłoszenie zostaną przekazane do zaopiniowania  Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych propozycji. Będzie ona  stanowić materiał pomocniczy dla Prezydenta w przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.


>>> Przejdź do ogłoszenia w tej sprawie opublikowanego w BIP, gdzie znajdziesz także wzory formularzy przydatne przy składaniu wniosku