Przenosimy rower miejski

Analiza korzystania przez mieszkańców z Toruńskiego Roweru Miejskiego wykazała stosunkowo niewielką liczbę wypożyczeń  na następujących stacjach roweru miejskiego:

1) ul. Przysiecka – Barbarka (liczba wypożyczeń stanowi 9,9% wypożyczeń na najczęściej wykorzystywanej stacji),

2) ul. Bulwar Filadelfijski - Brama Klasztorna (liczba wypożyczeń stanowi 12,0% wypożyczeń na najczęściej wykorzystywanej stacji),

3) ul. Kolankowskiego/Kosynierów Kościuszkowskich (liczba wypożyczeń stanowi 12,4% wypożyczeń na najczęściej wykorzystywanej stacji),

4) ul. gen. J. Hallera – basen (liczba wypożyczeń stanowi 15,9% wypożyczeń na najczęściej wykorzystywanej stacji).

Mając na celu usprawnienie działania systemu i wzrost zadowolenia użytkowników, Urząd Miasta Torunia zwraca się do mieszkańców z pytaniem, czy uważają za zasadne przeniesienie wskazanych stacji w inne miejsce, a jeśli tak, to w jakie.

Poniższa mapa przedstawia istniejące stacje roweru miejskiego, postawione w latach 2014 -2015 (znaczniki w kolorze niebieskim), w tym 4 wspomniane stacje, które mogą być przeniesione (znaczniki w kolorze czerwonym. Chorągiewką zostały wskazane propozycje nowych lokalizacji, jednakże można zgłaszać także własne propozycje.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zYfB7vd2ce2E.khvtz6h4QB9w

 Wyraź swoją opinię za pośrednictwem poniższej ankiety w terminie do 28.10 (środa).