Zielony Toruń. Mamy projekty. Podsumowanie.

Park Tysiąclecia, teren rekreacyjny na tzw. Jarze oraz Rudelka - podsumowane zostały konsultacje społeczne dotyczące trzech terenów zieleni w mieście.

Konsultacje były ostatnim etapem działań związanych z przygotowaniem projektowym inwestycji planowanych na trzech ważnych dla torunian terenach zieleni miejskiej. W ramach cyklu „Zielony Toruń. Mamy projekty” mieszkańcy po raz kolejny mogli współdecydować o sposobie zagospodarowania rekreacyjnych terenów zieleni. Tym razem zbieraliśmy ostatnie uwagi do projektów opracowanych na podstawie propozycji i oczekiwań zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji (lata 2015/2016).

Park Tysiąclecia

- Najwięcej emocji wzbudził projekt zagospodarowania Parku Tysiąclecia - mówi Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, odpowiedzialnego za organizowanie miejskich konsultacji społecznych. - Z jednej strony projekt uwzględniał wiele propozycji wypracowanych z mieszkańcami kilka lat temu, z drugiej możliwości realizacji niektórych postulatów są tam znacznie ograniczone wytycznymi konserwatorskimi (teren parku jest obszarem zabytkowym). Stąd wyniknęła potrzeba kolejnych rozmów i ustaleń.

W drugim etapie konsultacji Stowarzyszenie Stawki przekazało miastu osiemnaście uwag do projektu, które były dyskutowane na dwóch spotkaniach otwartych. W połowie czerwca, między miastem i stowarzyszeniem został podpisany protokół uzgodnień dotyczący sposobu rozpatrzenia tych uwag. Uwzględniono znaczą część propozycji mieszkańców, a wyjaśnienia uzasadniające brak możliwości lub odstąpienie od realizacji pozostałych zostały przyjęte do wiadomości.

-  Udało się nam wypracować wspólne stanowisko i projektanci, po wniesieniu poprawek, mogą już uzyskiwać pozwolenie na budowę, a miasto przygotowywać się do rozpoczęcia realizacji - dodaje Piotrowicz.

Jakie propozycje zmian uwzględniono?

 • Zmieniono nawierzchnię placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych na piaskową (wcześniej były zrębki drewniane), przyjmując jednocześnie do wiadomości, że zabytkowy charakter terenu nie pozwala na zastosowanie podłoży syntetycznych.
 • Przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg potrzebę uwzględnienia postulatu podłączenia parku do sieci dróg rowerowych. MZD będzie brać pod uwagę to zagadnienie w swoich działaniach związanych z rozwojem sieci dróg dla rowerzystów.
 • Zmieniono rodzaj stojaków rowerowych na odwróconą literę „U”.
 • Uzgodniono z konserwatorem zabytków zmianę nawierzchni na kamienną - fragmentu ul. Woyczyńskiego (w okolicach „czternastki”) oraz przyjęto zobowiązanie do poszukiwania w tej okolicy dodatkowych miejsc parkingowych.
 • Zapewniono, że projekt przewiduje możliwość korzystania z rowerów wodnych i łódek płaskodennych do poruszania się rekreacyjnego po fosie.
 • Zmieniono wyposażenie placu zabaw dla dzieci (odbyło się osobne spotkanie warsztatowe projektantów z inicjatorką tych zmian), z wyjątkiem pompy wodnej - ze względów sanitarnych.
 • Przekazano informację o budowie trasy spacerowej wzdłuż fosy - w ramach tego projektu od strony południowej, z planem rozbudowy wokół fosy w kolejnych projektach. 
 • Zmieniono wyposażenie siłowni zewnętrznej i dostosowanie jej do potrzeb i możliwości osób starszych.
 • Przewidziano przewijak dla niemowląt w toalecie parkowej oraz urządzenie specjalnej ławeczki plenerowej przystosowanej dla matek karmiących piersią, która będzie zlokalizowana w pobliżu placu zabaw.
 • Przekazano informację o dostępności parku dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem dostępu do wody, co uniemożliwia wysoka skarpa i brak możliwości budowy pochylni (względy konserwatorskie).
 • Przekazano także informacje o przygotowywanym remoncie budynku przy ul. Podgórkiej 2 (poza tym projektem), przy czym sposób wykorzystania i administrator tego obiektu zostaną dopiero ustalone.

Nie ma natomiast możliwości zmiany na asfaltową nawierzchni dróg i ścieżek wewnętrznych na terenie parku - zalecenia konserwatorskie jasno mówią o nawierzchniach mineralnych. Projektanci zapewniają, że nowoczesne technologie umożliwiają takie wykonanie nawierzchni mineralnych, żeby były one wygodne zarówno dla pieszych i rowerów, jak i dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Nie zostaną także wprowadzone dodatkowe chodniki parkowe - względy konserwatorskie nakazują zachowanie historycznych ciągów komunikacyjnych. Miasto nie będzie urządzać na terenie parku grilowiska - opinie uczestników konsultacji na ten temat były podzielone. Dodatkowym argumentem na nie jest brak możliwości zachowania czystości takiego obiektu oraz zagrożenie pożarowe. W projektowanej lokalizacji pozostanie wybieg dla psów - jest to jedyny teren nieobjęty ochroną konserwatorską i nie można zlokalizować wybiegu w innym miejscu. Dodatkowo trzeba zauważyć, że tę lokalizację wskazali mieszkańcy podczas prac koncepcyjnych nad projektem. Nie zamknięto drogi do postawienia w przyszłości wiaty edukacyjnej - dziś nie jest jednak możliwe wprowadzenie dodatkowych kosztów do projektu. Ewentualne udostępnienie na terenie parku hot-spotów będzie analizowane w ramach innych działań, prowadzonych przez miejskich informatyków.

Tereny na tzw. Jarze
Kilka oczekiwanych zmian wprowadzono także do projektu zagospodarowania terenów zieleni na tzw. osiedlu Jar:

 • Zmodyfikowano przebieg alei wejściowej do parku - zostanie zwężona i będzie przebiegać centralnie, dzięki czemu będzie bardziej oddalona od najbliższych domów mieszkalnych.
 • Symboliczna brama wejściowa do parku nie będzie wyposażona w ławki.
 • Zmianie ulegnie lokalizacja boiska zaplanowanego pierwotnie w południowo-wschodnim krańcu parku - zostanie przesunięte do północnej części, w okolice amfiteatru, zgodnie z lokalizacją zapisaną w mpzp.
 • Jeden z trzech wybiegów dla psów, zaprojektowany w części południowej (południowo-wschodni narożnik) nie będzie realizowany.
 • Liczba miejsc parkingowych związanych z parkiem przy parku zostanie zmniejszona do niezbędnego minimum.
 • Zastosowane będą stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U”.

Rudelka
Konsultacje dotyczące terenu zieleni na Rudelce zgromadziły najmniejsze zainteresowanie. Ze zgłoszonych uwag uwzględniono obawy dot. lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (bliskość drogi dla rowerów) - projektanci zaproponują nową, pozbawioną tej wady lokalizację. Nie został natomiast uwzględniony postulat wprowadzenia drogi rowerowej na teren „Rudelki” - urządzona droga dla rowerów biegnie po obrzeżach tego obszaru.


Chcesz wiedzieć więcej?
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się raportami z konsultacji przeprowadzonych w ramach cyklu "Zielony Toruń. Mamy projekty", które są dostępne na miejskiej stronie poświęconej konsultacjom społecznym.