Aktualizujemy Regulamin konsultacji społecznych

Regulamin to dokument, który opisuje sposób inicjowania, prowadzenia oraz raportowania konsultacji społecznych w Toruniu. Określa kto może złożyć wniosek w sprawie konsultacji, kto podejmuje decyzję o ich przeprowadzeniu, ważne terminy związane z konsultacjami, sposób prowadzenia konsultacji, sposób powoływania i działania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, itd. Został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r., a opracowany w wyniku współpracy samorządu Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument przygotowany przez grupę reprezentatywną złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Torunia, radnych oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia (uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r.).

Pierwsza aktualizacja tego dokumentu nastąpiła w roku 2018 (uchwała nr 835 Rady Miasta Torunia  z dnia  22 marca 2018 r.). Kolejna w maju 2020 r., w zawiązku z koniecznością dostosowania form prowadzenia spotkań konsultacyjnych - spotkania zdalne - do wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią korona wirusa (uchwała nr 381 Rady Miasta Torunia z dnia 14 maja 2020 r.).  

 

Co chcemy zrobić teraz?

W ramach tych konsultacji chcemy wspólnie z mieszkańcami przeanalizować sposób działania regulaminu, określić zagadnienia, które sprawiają nam problemy i znaleźć dla nich rozwiązania, uporządkować ścieżki postępowania w sprawach inicjowania i prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu.

Jak będą przebiegać konsultacje?

Konsultacje będą prowadzone w trzech etapach:

 

 1.1.      W pierwszym etapie będziemy diagnozować problemy, na które natrafiamy przy inicjowaniu i realizacji konsultacji.

Będziemy pracować online na spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 5 stycznia 2021 r. o godz. 17.00, za pomocą aplikacji MS Teams

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin konsultacji etap I”. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 stycznia, do godziny 15.00.

W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

 

 1.2.      W drugim etapie zastanowimy się, w jaki sposób zmienić zapisy regulaminu, by zredukować problemy wskazane w pierwszym etapie.

Na warsztat on-line, na którym spróbujemy z mieszkańcami wypracować propozycje nowych zapisów Regulaminu, zapraszamy w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.

Podobnie jak w przypadku etapu I warsztat zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji MS Teams.

Aby wziąć udział w drugim spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin konsultacji etap II”. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2021 r., do godziny 15.00.

 

 1.3.      W trzecim etapie, we współpracy z Radą Społeczną ds. Konsultacji  Społecznych, zostanie opracowany projekt uchwały zmieniającej Regulamin. Projekt ten będzie uwzględniać zagadnienia i propozycje wypracowane w dwóch pierwszych etapach działania. Projekt uchwały zostanie następnie  opublikowany w sieci w celu zebrania końcowych opinii. Termin tej publikacji nie jest na razie znany, zależy od momentu ukończenia prac przez RSdsKS. Skonsultowany z mieszkańcami projekt zmian Regulaminu, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia, będzie przekazany jako projekt uchwały na sesję Rady Miasta Torunia.                                   


Napisz do nas

Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniach warsztatowych. Jeżeli jednak nie możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

  • do 27 stycznia 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej

Materiały do pobrania:

 Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, konsultacje@um.torun.pl


UWAGA!
Dalsze działania w przedmiocie tych konsultacji zostały ujęte w Planie konsutacji społecznych na rok 2023 i będą prowadzone w II połowie 2023 r.