Aktualności

 1. Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu.

  więcej Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego
 2. Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach "Planu adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia". Uwagi można zgłaszać do 14 listopada 2022 r.

  więcej Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"
 3. Jak rozwiązywać problemy uzależnień w 2023 r.?

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023”.

  więcej Jak rozwiązywać problemy uzależnień w 2023 r.?
 4. Plan na plan

  Jak powinniśmy konsultować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

  więcej Plan na plan
 5. Plan konsultacji na 2023 r. - nabór wniosków

  Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2023 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 31 października 2022 r.

  więcej Plan konsultacji na 2023 r. - nabór wniosków
 6. Wspólnie o programie na 2023 r. - II etap

  Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

  więcej Wspólnie o programie na 2023 r. - II etap

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji