Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest zespołem doradczym gminy w sprawach dotyczących konsultacji.

Jej zadaniem jest m.in. tworzenie i aktualizowanie katalogu dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych, składanie Radzie Miasta Torunia rocznych sprawozdań z przeprowadzonych konsultacji, opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które wpłynęły w otwartym naborze.

Więcej na temat Rady można przeczytać w Regulaminie konsultacji społecznych.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, niezrzeszeni mieszkańcy Torunia, Radni Miasta Torunia oraz miejscy urzędnicy. W styczniu 2020 rozpoczęła się czwarta kadencja Rady konsultacyjnej, która potrwa dwa lata.

Poniżej lista członków rady w kadencji 2020 - 2021
(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 376 z dnia 4.12.2019 r.):

Radni Miasta Torunia wskazani w drodze uchwały:

1) Dagmara Tuszyńska,
2) Łukasz Walkusz,
3) Witold Waczyński,

przedstawiciele organizacji pozarządowych Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru:

4) Justyna Kardasz, przedstawicielka organizacji pozarządowej,
5) Jan Kwiatkowski, przedstawiciel organizacji pozarządowej,
6) Marcin Łowicki, przedstawiciel organizacji pozarządowej,

mieszkańcy Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru:

7) Jadwiga Pawlikowska,

pracownicy Urzędu Miasta Torunia wskazani przez Prezydenta:

8) Magdalena Kamińska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT,
9) Paweł Piotrowicz, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT,
10) Artur Prażniewski, Biuro Rewitalizacji UMT.


Do pobrania: