Aktualności

 1. Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmiany klimatu MOF Torunia.

  Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmiany klimatu MOF Torunia.

  więcej Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmiany klimatu MOF Torunia.
 2. Miasto przyjazne dzieciom

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu pn. „Działania miasta Torunia na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w 2022 r. oraz plan działań na 2023 r.”

  więcej Miasto przyjazne dzieciom
 3. Rewitalizacja – wyznaczamy nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

  więcej Rewitalizacja – wyznaczamy nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji
 4. Konsultacja w sprawie SUMP

  Firma Multiconsult Polska przygotowuje plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które rozpoczną się już 25...

  więcej Konsultacja w sprawie SUMP
 5. Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu.

  więcej Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego
 6. Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach "Planu adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia". Uwagi można zgłaszać do 14 listopada 2022 r.

  więcej Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji