Badania społeczne

Badamy opinie

Miasto planuje budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Chrzanowskiego 20. Z uwagi na zgłoszony protest grupy przeciwników inwestycji chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o tej propozycji.

Jakość pracy Urzędu Miasta Torunia

Od 2 stycznia 2013 r. we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Torunia są dostępne ankiety, za pomocą których mieszkańcy mogą ocenić pracę toruńskiego magistratu.

Sprawdzamy jakość życia w Toruniu

Urząd Miasta Torunia przystępuje do realizacji badania jakości życia w kontekście działań samorządu. Badanie ma na celu kompleksową ocenę zadowolenia mieszkańców z ich życia w Toruniu, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu w kreowaniu tejże jakości. Badanie jest pierwszym całościowym przedsięwzięciem tego typu w Toruniu, a jednocześnie pilotażową edycją nowego przedsięwzięcia - stałego monitoringu jakości życia w mieście.

Jakość pracy Urzędu Miasta Torunia - pilotaż

Badanie satysfakcji z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta Torunia.

Potrzeby lokalowe NGO

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń.