Badamy opinie

Miasto planuje budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Chrzanowskiego 20. Z uwagi na zgłoszony protest grupy przeciwników inwestycji chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o tej propozycji. Urząd zlecił pracowni badawczej przeprowadzenie badania ankietowego wśród osób, które ukończyły 16. rok życia i są zameldowane w okolicy planowanej inwestycji. W dniach 15 lutego – 6 marca (w dni powszednie 16.00-19.00, w soboty i niedziele 10.00-19.00) mieszkańców odwiedzą ankieterzy z Zespołu Realizacji Badań PRYZMAT działającego przy Instytucie Socjologii UMK i zapytają respondentów, czy są za lub przeciw budowie obiektu.

W przypadku niezastania nikogo w lokalu pomimo dwukrotnej wizyty ankieterzy zostawią kartkę z danymi kontaktowymi, z których będą mogły skorzystać osoby chcące wypowiedzieć się w kwestii planowanej inwestycji.

W ramach realizacji  inwestycji jest planowana budowa:

  • boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną
  • placu zabaw
  • siłowni zewnętrznej
  • miejsca wypoczynku dla osób starszych i matek z dziećmi
  • ścieżek z ławkami, stołami parkowymi, stołem szachowym, stojakami na rowery, koszami na śmieci.

Projekt przewiduje również nowe nasadzenia (drzewa, krzewy kwitnące, w tym zieleń izolacyjna o charakterze ekranu akustycznego i optycznego). Jednym z głównych elementów inwestycji będzie boisko, które zostało zaprojektowane uwzględniając porę dnia, podczas której byłoby najczęściej wykorzystywane. Dlatego jest usytuowane podłużną osią na kierunku północ-południe, co umożliwia dogodne korzystanie z boiska w godzinach popołudniowych (bez „oślepiania” światłem słonecznym). Wokół płyty boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przewidziano ogrodzenie wysokości 4 m z furtką i bramą techniczną.


Do pobrania:


Badanie jest prowadzone na zlecenie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl