Sprawdzamy jakość życia w Toruniu

Urząd Miasta Torunia przystępuje do realizacji badania jakości życia w kontekście działań samorządu. Badanie ma na celu kompleksową ocenę zadowolenia mieszkańców z ich życia w Toruniu, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu w kreowaniu tejże jakości.

Badanie jest pierwszym całościowym przedsięwzięciem tego typu w Toruniu, a jednocześnie pilotażową edycją nowego przedsięwzięcia - stałego monitoringu jakości życia w mieście.

Znaczenie omawianej tematyki badawczej powoduje, iż coraz więcej instytucji decyduje się na jej pomiar (urzędy miast w Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Częstochowie, Bydgoszczy), a inicjatywa toruńskiego badania jakości życia wpisze się w trend poszukiwania nowych sposobów prowadzenia dialogu z lokalną społecznością. Powyższy kontekst jest istotny ze względu na fakt, iż generuje on sposobność do wzajemnych porównań rezultatów działań władz samorządowych pomiędzy miastami, stwarzając okazję do wymiany doświadczeń oraz atmosferę pozytywnej rywalizacji.

W badaniu zostaną poruszone różne tematy m.in.: infrastruktura drogowa, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, edukacja, sport i rekreacja, komunikacja zbiorowa, kultura, bezpieczeństwo, czy estetyka i czystość. Ankieta została opracowana we współpracy z Zespołem Realizacji Badań PRYZMAT działającym przy Instytucie Socjologii UMK.

Ankiety przeprowadzi firma BIOSTAT z Rybnika, wyłoniona przez Urząd Miasta w wyniku zapytania ofertowego. BIOSTAT jest ośrodkiem badawczym doświadczonym w realizacji badań społecznych podobnego typu. Koszt przeprowadzenia badania wyniesie 17.084 zł brutto.

Kiedy będą prowadzone badania?
Badanie zostanie przeprowadzone na próbie ok. 600 mieszkańców różnych osiedli Torunia. Do losowo wybranych domów i mieszkań:

  • w dniach od 12 listopada do 5 grudnia 2012 r., w godzinach od 9.00 do 18.00

zapukają ankieterzy wyposażeni w identyfikatory oraz kopię listu intencyjnego podpisanego przez Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a wywiad potrwa ok. 20 minut.

Do końca stycznia 2013 r. powstanie raport z badania, który zostanie udostępniony na tej stronie internetowej.

Od strony organizacyjnej badanie prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Koordynatorem projektu po stronie wykonawcy badania jest Adrian Wawro z firmy BIOSTAT, awawro@biostat.com.pl, tel. 666 069 814.


Materiały do pobrania: