Jakość pracy Urzędu Miasta Torunia - pilotaż

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji prowadzi pilotażowe badanie satysfakcji z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta Torunia.

W pierwszym etapie badania prosimy klientów o ocenę przygotowanego projektu ankiety, za pomocą której będzie oceniana praca urzędu. Etap ten potrwa do 10 października 2012 r. Można zarówno wypełnić ankietę na temat satysfakcji z usług urzędu, jak i odnieść się do treści samej ankiety, zaproponować jej modyfikację.

Jak to zrobić?

Wystarczy pobrać formularz ankiety, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta Torunia:

  • osobiście (skrzyneczki na wypełnione ankiety znajdują się w dwóch lokalizacjach:
  1. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - budynek główny
  2. Wydział Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 25

Na podstawie wniesionych uwag zostanie opracowana ostateczna wersja formularza oceny, która będzie dostępna we wszystkich wydziałach i biurach Urzędu Miasta Torunia od 1 stycznia 2013 r.

Materiały do pobrania: