Alkohol. Z ograniczeniami czy bez?

W styczniu 2018 r. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowane przepisy umożliwiają samorządom wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych (sklepach) między godz. 22.00 a 6.00 oraz wprowadzenie, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Kolejne miasta w Polsce wprowadzają zakaz sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Decyzje argumentują skalą i stylem konsumpcji napojów alkoholowych na terenach publicznych, niepożądanymi zachowaniami osób spożywających alkohol, znaczną ilością interwencji Policji i Straży Miejskiej w miejscach, gdzie alkohol jest konsumowany – w pobliżu nocnych sklepów, na starówkach, w parkach i skwerach. Prezydent Torunia, przed ewentualnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, chce wysłuchać argumentów każdej ze stron zaangażowanych w sprawę – w tym przypadku są to przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach nocnych na terenie Torunia oraz mieszkańcy – zarówno ci, którzy uznają za niezbędne podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście poprzez wprowadzenie zakazu, jak i osoby, dla których takie rozstrzygnięcie będzie naruszeniem ich swobód obywatelskich.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami omówić kwestię ograniczenia sprzedaży w Toruniu napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży pomiędzy godz. 22.00 a 6.00 i zastanowić się, czy obecność alkoholu  w przestrzeni miasta jest konieczna i zawsze akceptowalna społecznie. Czy wprowadzając ograniczenia i zmniejszając swobodę konsumpcji alkoholu można zmniejszyć skalę szkód i zagrożeń wywołanych jego spożyciem?

Jednocześnie chcemy także zapytać torunian o możliwość wyznaczenia w naszym mieście specjalnych stref w przestrzeni publicznej, w których spożywanie alkoholu byłoby dozwolone. Czy takie rozwiązanie jest potrzebne? Czy może przyczyni się tylko do wzrostu liczby interwencji służb miejskich? A może będzie ciekawą alternatywą dla osób chcących spożywać alkohol w otwartej przestrzeni miasta?

Opinie i propozycje mieszkańców w tych kwestiach będą stanowić materiał pomocniczy dla władz miasta podczas analizy tego tematu i ew. przygotowywania lokalnych rozwiązań prawnych.


Jak konsultujemy?

Po pierwsze - na zlecenie Urzędu Miasta Torunia zostały przeprowadzone badania społeczne w obydwu wskazanych wyżej sprawach.

Po drugie - Instytut Socjologii UMK we współpracy z Urzędem Miasta Torunia organizuje debatę konsultacyjną, na której zaproszeni prelegenci odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące  proponowanych zmian. Jest to kolejna z cyklu miejskich debat organizowanych przez Instytut Socjologii UMK i Fundację Art Watch w odpowiedzi na aktualnie rozważane problemy społeczne.  W spotkaniu wezmą udział:

  • dr Jacek Szczepkowski – kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz European Brief Therapy Association, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK,
  • dr Wojciech Goszczyński – socjolog w Instytucie Socjologii UMK, zajmujący się m.in. badaniem użyteczności koncepcji socjologii publicznej, animacji społeczności lokalnych, partnerstwa i partycypacji w rozwoju lokalnym,
  • przedstawiciel Gminy Miasta Sopot,
  • przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Do udziału w debacie zostali zaproszeni również przedstawiciele Toruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, zrzeszającej m. in. lokalnych właścicieli sklepów z alkoholem, przedstawicieli Samorządu Studenckiego UMK, właścicieli pubów i restauracji oferujących piwa kraftowe i ważone w małych, lokalnych browarach.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta, na temat wprowadzenia ewentualnych ograniczeń sprzedaż napojów alkoholowych w naszym mieście.


Przyjdź na spotkanie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na debatę, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Fosa Staromiejska 1a (Harmonijka).

Nie możesz przyjść? Napisz do nas!

Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 7 grudnia 2018 r. na adres konsultacje@um.torun.pl

  

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Fundacją Art Watch, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl

 


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia konsultacje społeczne pn. "Alkohol. Z ograniczeniami czy bez?", z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych opinii i opracowań, zostały przedłużone do dnia 31 maja 2019 r.


Do pobrania: