Autobusy na nowym moście - publiczne wyłożenie projektu

Prezydent Miasta Torunia zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem organizacji linii autobusowych na  nowym moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej oraz zgłaszania uwag do 22 listopada 2013 r.

 

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia nowego mostu drogowego w Toruniu, Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował propozycję organizacji komunikacji miejskiej w rejonie nowego mostu drogowego w Toruniu. Teraz o opinię prosi mieszkańców.

 

Główną przesłanką, jaka przyświecała proponowanym rozwiązaniom w komunikacji miejskiej, było skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróży.

Proponowane zmiany:

Nowe linie:

 • linia nr 19 na trasie: Czerniewice – Most Gen. E. Zawackiej – Pl. Św. Katarzyny,
 • linia nr 44 na trasie: Poznańska – Dworzec Główny- Most Gen. E. Zawackiej – Rubinkowo – Na Skarpie – Bielawy-Grębocin.

Zmiany tras przejazdu:

 • linia nr 13 i 32 – połączenie w jedną linię z jednoczesnym wydłużeniem od Działek Rudak przez nowy most i Rubinkowo do os. Na Skarpie,
 • linia nr 38 łącząca Czerniewice z centrum skierowana przez nowy most do pętli przy ul. Mazowieckiej
 • linia nr 25 – łącząca Rubinkowo z Dworcem Głównym zamiast przez centrum, skierowana przez nowy most z pętli Rubinkowo II,
 • linia nr 29 łącząca os. Na Skarpie z Podgórzem przez nowy most,
 • linie nr 26 i 40 – przywrócenie kursowania ul. Żółkiewskiego i Pl. Daszyńskiego.

Inne propozycje związane z uruchomieniem nowego mostu:

 • Wprowadzenie przejazdu autobusów linii nr 11, 14, 22, 27 i 36 w obu kierunkach ul. Kujawską z jednoczesnym wjazdem autobusów linii nr 11, 14, 36 i 44 na przystanki zlokalizowane przed Dworcem Toruń Głównym PKP (pętla linii nr 22)
 • Zmiana tras przejazdu linii autobusowych nr 10 i 20 poprzez likwidację objazdu dla kierunku z Podgórza do centrum w godzinach szczytu przewozowego (6.30 – 9.00 i 13.00 – 16.30) przez ulice Drzymały – Andersa – Armii Ludowej – Hallera  -Kniaziewicza – Łódzka  - Podgórska – pl. Armii Krajowej i skierowanie autobusów ul. Poznańską do pl. Armii Krajowej
 • Zmiana tras przejazdu linii nr 26 i 40 polegająca na przywróceniu przejazdu przez pl. Daszyńskiego (ulicami Rydygiera – Szosą Lubicką – Żółkiewskiego) i wydłużenie do pl. Skalskiego linii nr 26, 34, 36 i 40 do pl. Skalskiego.

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dokumencie pt. „Organizacja linii autobusowych na nowym moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej”, dostępnym tutaj (prezentacja do pobrania).

 

Organizator publicznego transportu zbiorowego chce zasięgnąć opinii torunian nt. organizacji komunikacji autobusowej w rejonie nowego mostu drogowego. Czekamy na uwagi i propozycje:

 • 13 listopada w godz. 16.00 – 18.00 w PIUM przy Wałach gen. Sikorskiego 8 odbędzie się dyżur w trakcie którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje i podzielić swoimi uwagami i opiniami z pracownikami Urzędu zajmującymi się sprawami komunikacji miejskiej
 • 14 listopada o godz. 17.00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmian w komunikacji miejskiej
 • uwagi będzie można też zgłaszać drogą elektroniczną na adres: rozklad@um.torun.pl oraz telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 56 623-70-81 w godz. 7.30 – 15.30 do 22 listopada 2013 r.

 

>>>Tutaj przeczytasz, jakie zmiany w komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone od 10 grudnia w związku z otwarciem mostu gen. Elżbiety Zawackiej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Część zgłoszonych uwag wzajemnie się wykluczała, dlatego nie wszystkie propnowane zmiany można było wprowadzić. Pierwsze trzy miesiące funkcjonowania nowego układu linii autobusowych traktowane są testowo i po ich upływie zostaną wprowadzone odpowiednie korekty, jeśli okaże się to potrzebne. Na uwagi czekają pracownicy urzędu pod adresem rozklad@um.torun.pl