Bez używek w życiu - konsultujemy program przeciwdziałania uzależnieniom na lata 2024-2027

       Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przygotował projekt „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Torunia na lata 2024-2027”. To ważny dokument, określający strategię w zakresie zarówno profilaktyki, jak i zapobiegania skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

      Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód, przede wszystkim najbliższym członkom rodziny.  Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

      Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz ograniczania spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom.

      Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były wyniki badań społecznych zrealizowanych przez wykonawcę dokumentu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a także przeprowadzona diagnoza lokalnych zasobów i problemów.

      Program obejmuje szerszy niż dotychczas przedział czasowy. Ma on obowiązywać przez kolejne 4 lata – do roku 2027, a nie jak dotychczas przez rok. Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Torunia na lata 2024-2027” (tekst w dolnej sekcji strony) i zgłoś swoje uwagi.  

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym: 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

23  października 2023 r. (poniedziałek),  godz. 15.00-17.00, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze, zgłoś chęć udziału na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 85 84.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 października 2023 r., do godz. 15.00

3) napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 2 listopada 2023 r.

 Do pobrania :