Bezpieczniej na Ślaskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w obrębie ulicy Ślaskiego.

Dlaczego temat jest ważny?
Rada Okręgu Skarpa wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań infrastrukturalnych w obrębie ulicy Ślaskiego. Rada wskazała na niebezpieczne sytuacje, jakie mają miejsce przy zjeździe z ronda adw. Stefana Michałka  w stronę pawilonu Maciej. To miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego, ze względu na wyjście ze sklepów  w  stronę przystanków autobusowych i tramwajowych. Rada zwraca uwagę, że przejście do ronda jest utrudnione szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo Rada zwróciła uwagę na wyjazd z parkingu osiedlowego przy Szosie Lubickiej 148 w ul. Ślaskiego, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wobec niechronionych uczestników ruchu.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się, jakie rozwiązania można zastosować w tym rejonie, aby uczestnicy ruchu, w tym piesi korzystający z tej przestrzeni, czuli się bezpieczniej.


Ulica Ślaskiego – główne parametry drogi
Aby rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa w rejonie ulicy Ślaskiego warto zapoznać się z głównymi parametrami tej drogi:

 • długość drogi – 259 metrów
 • droga gminna
 • klasa drogi: L (lokalna)
 • droga jednojezdniowa trzypasowa (z wydzielonymi lewoskrętami)
 • wzdłuż ulicy wydzielone torowisko tramwajowe
 • na całej długości odcinka znajdują się 2 przejścia dla pieszych (przy rondzie adw. Stefana Michałka i przy skrzyżowaniu z ul. Szosa Lubicka)
 • brak przejść dla pieszych na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami
 • wzdłuż jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się
 • obowiązująca dozwolona maksymalna prędkość – 50 km/h
 • wydzielone chodniki po obu stronach jezdni
 • po stronie wschodniej ciąg pieszo-rowerowy.

Co w ramach konsultacji?

 1. Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym i powiedz nam, co należy zmienić, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej w obrębie ulicy Ślaskiego

  19 czerwca 2023 r. (poniedziałek),  godz. 17.00
  Szkoła Podstawowa nr 28
  ul. Przy Skarpie 13

  UWAGA!
  Ze względów organizacyjnych, osoby chcące wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności (zgłosznia do 19 czerwca, do godziny 12:00):
  - mailem: konsultacje@um.torun.pl
  - telefonicznie: 56 611 86 73 (poniedziałek - piątek, w godzinach 7:30-15:30)

  Po spotkaniu możliwy spacer badawczy – w przypadku zainteresowania uczestników spotkania.

 2. Napisz do nas:
  Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu,  prześlij swoją opinię. Propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa drogowego  w obrębie ulicy Ślaskiego można składać  w terminie do 30 czerwca 2023 r. drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: tel. 56 611 86 73.

Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg.