Bezpieczniej w Toruniu! Uspokajamy ruch na drogach osiedlowych

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące uspokojenia ruchu samochodowego na osiedlowych ulicach Torunia. To kolejny etap realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.

 Od 2017 r. w Toruniu realizowany jest program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Dzięki temu lepiej chronimy życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego. Program pomaga wypracować ogólne oraz indywidualne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz ograniczyć liczbę wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych i rowerzystów. Na toruńskich drogach pojawiły się m.in.:

 • „azyle dla pieszych” (niewielkie wysepki na środku jezdni)
 • „kocie oczka” (punktowe światełka na przejściu dla pieszych)
 • pionowe znaki informujące o przejściu dla pieszych
 • piktogramy znaków drogowych „przejście dla pieszych” malowane na jezdni
 • dodatkowe sygnalizacje świetlne

 Kolejnym ważnym elementem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Toruniu jest uspokojenie ruchu na drogach osiedlowych.


Uspokojenie ruchu - cele i założenia

Ogólnie rzecz ujmując, uspokojenie ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Polega ono na zastosowaniu odpowiednich narzędzi planistycznych oraz rozwiązań technicznych ograniczających natężenie i prędkość ruchu samochodowego. W ten sposób w większym stopniu uwzględnia się potrzeby pieszych i rowerzystów. Uspokojenie ruchu to m.in. zapewnienie niższej prędkości pojazdów, wymuszenie na kierowcach ostrożnej i uważnej jazdy, zmniejszenie różnic prędkości między uczestnikami ruchu drogowego. Aby osiągnąć te cele należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne - takie, które uniemożliwiają rozwijanie nadmiernych prędkości oraz zapobiegają niebezpiecznym i nieprzepisowym zachowaniom, np. wyprzedzaniu w miejscach niedozwolonych. Należą do nich m.in.:

 • odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni
 • prawidłowy wygląd i jakość drogi
 • należycie dobrane elementy organizacji ruchu

 Praktyka stosowana w wielu miastach Europy Zachodniej określa strefy uspokojonego ruchu jako specyficznie zagospodarowaną przestrzeń publiczną, w której dba się o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Dbałość ta wyrażana jest najczęściej poprzez wprowadzanie ograniczenia prędkości oraz strefy zamieszkania.  W strefach ograniczonej prędkości obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy samochodem do 30, 40 lub 50 km/h, natomiast w strefie zamieszkania  prędkość ograniczona jest do 20 km/h, a piesi mają tu pierwszeństwo przed pojazdami.

    

 Bardzo często jednak ograniczenia prędkości sygnalizowane odpowiednimi znakami nie wystarczają. W wielu przypadkach są one ignorowane przez kierowców. Dlatego konieczne jest stosowanie fizycznych środków wymuszających redukcję prędkości, takich jak:

 • progi zwalniające
 • wyniesione tarcze skrzyżowań
 • zwężenia pasów ruchu na wlotach skrzyżowań
 • wysypy dzielące i wyspy azylu zwężające oraz wyginające pasy ruchu
 • przesunięcie wlotów skrzyżowania (załamanie toru jazdy przez skrzyżowanie)
 • zmiany rodzaju nawierzchni na skrzyżowaniu (ze zmianą wysokościową lub bez)
 • przegrody dla ograniczenia przejazdu przez skrzyżowania dla wybranych grup użytkowników
 • skrzyżowania równorzędne
 • ronda (głównie małe i mini)
 • odgięcia toru jazdy np. poprzez wprowadzenie parkowania naprzemiennego

 


Co już robimy w Toruniu?

Toruń w rankingu bezpieczeństwa na drogach, od kilu lat znajduje się w czołówce polskich miast bezpiecznych. Ciągle jednak dochodzi do kolizji i wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Miastu zależy na tym, aby tego rodzaju zdarzeń drogowych było jak najmniej, dlatego podejmujemy działania, które uspokajają ruch na drogach lokalnych.

 Z katalogu możliwych elementów uspokojenia ruchu, w Toruniu wprowadzono dotychczas:

 • odblaskowe piktogramy znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci”, malowane przed przejściami dla pieszych w rejonach szkół 
 • odblaskowe piktogramy znaków ostrzegawczych A-16 „Przejście dla pieszych”, A-24 „Rowerzyści”, B-33 „Ograniczenie prędkości” malowane w wybranych lokalizacjach 
 • wyspy azylu 
 • doświetlanie przejeść dla pieszych 
 • aktywne oznakowanie pionowe D-6 „Przejście dla pieszych”, montowane na przejściach dla pieszych, w miejscach gdzie nie występuje sygnalizacja świetlna 
 • punktowe elementy odblaskowe lub aktywne tzw. „kocie oczka” montowane na przejściach dla pieszych, w miejscach gdzie nie występuje sygnalizacja świetlna
 • sygnalizacje świetlne wzbudzane przez pieszych 
 • progi zwalniające 
 • wyniesione przejścia dla pieszych
 • wyniesione tarcze skrzyżowań
 • skrzyżowania równorzędne 
 • małe ronda
 • szykany drogowe

Co podczas konsultacji?

W ramach konsultacji chcemy zapytać mieszkańców co jeszcze możemy zrobić, jakie działania proponują torunianie dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach osiedlowych naszego miasta.

 Pozwoli nam to poszerzyć katalog już prowadzonych działań i jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby społeczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na toruńskich osiedlach.

 Przyjdź na spotkanie!

Jeżeli masz pomysły dotyczące uspokojenia ruchu na drogach osiedlowych i chcesz się nimi podzielić przyjdź na jedno z czterech spotkań konsultacyjnych.

 Każde spotkanie dotyczyć będzie innego typu zabudowy:

 • 18 września, godz. 17.00 - SP nr 7, ul. Morcinka 13 (dawne Gimnazjum nr 21) - spotkanie dotyczyć będzie uspokajania ruchu na Bydgoskim Przedmieściu
 • 20 września, godz. 17.00 - Zespół Szkół, Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224) - spotkanie dotyczyć będzie uspokajania ruchu na terenie zabudowy jednorodzinnej
 • 25 września, godz. 17.00 - III LO, ul. Raszei 1 - spotkanie dotyczyć będzie uspokajania ruchu na terenie zabudowy wielorodzinnej
 • 27 września, godz. 17.00 - SP nr 14, ul. Hallera 79 - spotkanie dotyczyć będzie uspokajania ruchu na lewobrzeżu.

Nie możesz przyjść na spotkanie?

Napisz do nas za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 4 października 2018 r.


Do pobrania:

 Raport z przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT oraz Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.