Bierzemy kurs na kulturę

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w kolejnym etapie prac związanych z budową Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. W ramach tego działania prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020", powstałego w pierwszym etapie działań.

Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian do tego dokumentu.

Plan działań konsultacyjnych:

  • Konsultacje rozpoczynają się 31 lipca i trwają do 28 września 2012 r.
     
  • 4 i 5 sierpnia (sobota i niedziela) w godz. 10.00-16.00 - w namiocie Urzędu Miasta Torunia ustawionym w pobliżu Poczty Polskiej na Rynku Staromiejskim odbędą się dwa dyżury konsultacyjne. W ramach dyżurów udostępnione będą plansze z wydrukiem podstawowych założeń strategii kultury, na których mieszkańcy będą mogli nanosić własne uwagi i wnioski w postaci samoprzylepnych karteczek.
     
  • 6 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17.00 - w Teatrze "Baj Pomorski" przy ul. Piernikarskiej 9 odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, na którym zostanie zaprezentowana strategia rozwoju kultury. Głównym celem organizowanego spotkania konsultacyjnego jest zebranie opinii mieszkańców nt. wizji strategicznej kultury w Toruniu.

Konsultowany dokument Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 r. oraz formularz do zgłaszania uwag, a także Raport o stanie kultury w Toruniu (jako materiał wspomagający) są dostępne przez cały czas konsultacji na tej stronie internetowej - w sekcji "Materiały" oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia przy ul. Podmurnej 60 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Materiały do pobrania:

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mogą przekazywać wypełnione formularze:

  • pocztą elektroniczną na adres konsultacje@um.torun.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 60
  • osobiście do Wydziału Kultury przy ul. Podmurnej 60 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zapraszamy do działu w konsultacjach!

Od strony organizacyjnej konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia.

Raoprty: