BO 2023 - znamy projekty na listach

134 projekty znalazły się na ostatecznych listach projektów do głosowania w budżecie obywatelskim Torunia na rok 2023. Głosowanie odbędzie się od 24 września do 3 października.

16 września 2022 r. zostały ogłoszone ostateczne listy projektów do głosowania oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie w budżecie obywatelskim Torunia na 2023 r. Ogłoszenie list kończy kilkumiesięczny proces składania i weryfikacji wniosków.

Przypominamy, że ocenie merytorycznej podlegało 188 projektów, które były poprawne formalnie i mogły być poddane dalszej weryfikacji. Oceniano m.in. zgodność propozycji z prawem, wykonalność techniczną i finansową, racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, zgodność z już przyjętymi i stosowanymi programami i planami działania, ogólnodostępność, koszty eksploatacji, itp.

W toku procedury weryfikacyjnej 3 wnioskodawców wycofało swoje wnioski, więc ocenie merytorycznej podlegało 185 projektów. Dwa z nich znalazły się w grupie już realizowanych lub zaplanowanych do realizacji w planach miasta.

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej:

 • 4 projekty przeniesiono z listy odrzuconych na listę do głosowania (GB0116; K0115; O0851; R0143);
 • 2 projekty z listy do głosowania (Ogólnomiejskie) połączono ze sobą (O0879 i O0887 nadając im numer O0879);
 • nastąpiło też kilka przesunięć pomiędzy listami;  z lokalnych do Ogólnomiejskiej (po 1 projekcie z list: CH, JM, P, R) oraz z Ogólnomiejskiej do lokalnych (1 projekt z listy JM).

Ostatecznie, po podsumowaniu wszystkich zmian:

 • 134 projekty znalazły się na listach projektów do głosowania;
 • 1 projekt został włączony zakresu innego projektu - będą głosowane łącznie;
 • 48 projektów znalazło się na listach projektów, które nie zostaną oddane pod głosowanie (odrzucone);
 • 3 projekty zostały wycofane przez wnioskodawców - nie będą głosowane;
 • 2 projekty są już zaplanowane lub realizowane - nie będą głosowane.

Spośród 185 ocenianych projektów 73% (134+1) trafio na listy go głosowania.

Łączna szacowana wartość projektów na liście do głosowania wynosi 19 845 000 zł, przy dostępnej puli środków: 7 080 000 zł.


Przejdź do wykazów:

 


Kiedy głosowanie?

Głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 odbędzie się w dniach od 24 września 2022 godz. 00:01 do 3 października 2022 godz. 23:59.

Głosowanie odbędzie się na dwa sposoby:

 • elektronicznie - przez cały okres głosowania - pod adresem internetowym https://www.budzet.torun.pl
 • papierowo - poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn w punkcie głosowania (patrz na wykaz punktów i dostępne terminy)

Podany wyżej adres strony, na której będzie można dokonać głosowania oraz karta do głosowania będą dostępne od dnia rozpoczęcia głosowania.

Zaleca się głosowanie elektroniczne.

Wykaz punktów do głosowania wraz z terminami, w których będzie można zagłosować poprzez wrzucenie karty papierowej do urny:

 • Punkt Informacyjny  Urzędu Miasta (PIUM) Centrum
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  mieszkańcy będą mogli zagłosować od 26 do 30 września  oraz 3 października w godz. 9.00–17.00

 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) CH Copernicus
  ul. Żółkiewskiego 15
  mieszkańcy będą mogli zagłosować od 26 do 30 września oraz 3  października   w godz. 9.00–16.30

 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta (PIUM) CH Plaza
  ul. Broniewskiego 90
  mieszkańcy będą mogli  zagłosować od 26 do 30 września oraz 3  października   w godz. 9.00–16.30

 • Kancelaria Urzędu Miasta Torunia
  ul. Grudziądzka 126 b
  mieszkańcy będą mogli  zagłosować od 26 do 30 września oraz 3  października w godz. 7.30–15.00

 • Wydział Obsługi Mieszkańców UMT
  ul. Wały gen. Sikorskiego 25
  mieszkańcy będą mogli  zagłosować od 26 do 30 września oraz 3 października  w godz. 7.30–15.30

 • Centrum Aktywności Lokalnej „Kamienica Inicjatyw”
  ul. Kopernika 22
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu  26 września w godz. 9.30–11.00

 • Osiedlowy Dom Kultury Bielawy
  ul. Szczecińska 38
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 26  września w godz. 16.00–19.00

 • Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją”
  ul. Grunwaldzka 38
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 27 września w godz. 9.00–12.00

 • Centrum Kultury Dwór Artusa, Filia Dom Muz RUDAK
  ul. Okólna 169
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 27 września w godz. 16.00–18.00

 • Centrum Aktywności Lokalnej – Czerniewice
  ul. Włocławska 256
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 29 września w godz. 11.00–13.00

 • Centrum Aktywności Lokalnej „Dom kulturyǃ”
  ul. Sienkiewicza 11/3
  mieszkańcy będą mogli zagłosować w dniu 29 września w godz. 18.00–19.00