Budujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych

UWAGA!
W związku ze zmianami w przepisach wynikającymi z "ustawy antykoronawirusowej" termin konsultacji został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Rozpoczynamy elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia. Projekt przewiduje zbudowanie jeszcze w tym roku 46 takich stacji, z 92 punktami ładowania. Pokazujemy torunianom mapkę z lokalizacjami i pytamy o opinię.

Państwa na całym świecie starają się ograniczyć emisję CO2 pochodzącą z transportu drogowego, a transport elektryczny staje się coraz bardziej istotnym elementem strategicznego rozwoju motoryzacji. Dane opublikowane przez Parlament Europejski wskazują, że  prawie 30% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu, z czego aż 72% – z transportu drogowego (zobacz kompletny raport >>>). W celu redukcji tak wysokiej emisji, Unia Europejska ustanowiła cel polegający na zmniejszeniu emisji CO2 z transportu o 60%, w porównaniu z poziomami z 1990 r. Cel ten powinien zostać zrealizowany do 2050 r. Do jego wykonania ma się przyczynić m.in. zamiana tradycyjnych samochodów na elektryczne.

Wdrażanie mobilności elektrycznej związane jest przede wszystkim z celami energetycznymi i ekologicznymi. Cele energetyczne wiążą się z większym uniezależnieniem od paliw kopalnych, których zapasy kurczą się coraz bardziej. Natomiast cele ekologiczne dążą przede wszystkim do redukcji zanieczyszczeń i hałasu. Większa świadomość społeczna oraz dbałość o środowisko naturalne powodują, że coraz częściej zastanawiamy się nad wyborem samochodu elektrycznego. Należy spodziewać się, że w latach kolejnych udział tego środka transportu na naszych drogach znacznie wzrośnie. Dlatego warto zadbać o stworzenie odpowiednich warunków dla jego rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania również w przestrzeni naszego miasta.

Samochód elektryczny

Dlatego właśnie w Toruniu zostaną zbudowane nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych
Prezydent Miasta Torunia opracował projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem taki dokument musi powstać w miastach o liczbie mieszkańców co najmniej 100 000, w których zarejestrowanych jest przynajmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów - a Toruń spełnia takie kryteria. Projekt wypełnia obowiązki wynikające z art. 62 ust. 3 z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 1124 ).

Zadania wynikające z ustawy musimy zrealizować do końca 2020 roku  - poprzez wybudowanie 46 stacji z 92 punktami do ładowania (każda stacja ma dwa punkty ładowania). Wykonawcą stacji w naszym mieście jest Energa Operator S.A., czyli lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej.


Co w ramach konsultacji?
W oparciu o opinię naszego lokalnego operatora wytypowano 58 miejsc, w których mogą powstać stacje z punktami ładowania. W niektórych lokalizacjach, z uwagi na możliwości przestrzenno-energetyczne,  zaproponowano po 2 takie stacje.

  • W ramach konsultacji zbieramy elektronicznie uwagi i opinie dotyczące wskazanych lokalizacji.
  • Dodatkowo, czekamy na ewentualne wskazania innych miejsc, w których warto rozważyć budowę kolejnych stacji. Propozycje te będą analizowane pod kątem możliwości technicznych podłączenia do sieci elektrycznej oraz odpowiednich warunków terenowych.

Gdzie proponujemy zlokalizować stacje?

Jak wziąć udział w konsultacjach?

  • Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konsultacje są prowadzone DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Taka forma spełnia ustawowe wymogi procesu konsultacyjnego dla tego przedsięwzięcia.

  • Prześlij nam swoją opinię mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl
 
Do pobrania:

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT.