Czy połączyć ul. Świętopełka z Trasą Średnicową?

W związku z propozycjami grupy mieszkańców Urząd Miasta Torunia rozpoczyna konsultacje społeczne na temat ewentualnego połączenia południowego fragmentu ul. Świętopełka z Trasą Średnicową Północną.

Pomysł takiego połączenia nie był zgłaszany na etapie projektowania Trasy Średnicowej Północnej, ani w korespondencji do władz miasta czy Miejskiego Zarządu Dróg, ani w czasie prowadzonych przed kilku laty konsultacji społecznych poprzedzających wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy Trasy Średnicowej. Niemniej jednak dziś taka koncepcja się pojawiła i Prezydent Torunia postanowił poddać ten temat konsultacjom społecznym.

Z informacji i pism wpływających do Urzędu Miasta Torunia wynika, że mieszkańcy okolicy mają różne opinie na temat utworzenia tego połączenia. W drugiej połowie lutego 2015 r. w urzędzie miasta spotkali się inicjatorzy przedsięwzięcia oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik i grupy mieszkańców sceptycznie podchodzących do pomysłu. Próbowaliśmy wówczas ustalić fakty, punkty wspólne, a także te, co do których zdania są rozbieżne.

Teraz nadszedł czas na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, podczas którego będzie można dowiedzieć się wszystkiego o pomyśle ewentualnego połączenia południowego fragmentu ul. Świętopełka z Trasą Średnicową Północną i wyrazić swoją opinię na ten temat.

 Spróbujemy odpowiedzieć sobie m.in. na pytania:

  • Czy takie połączenie jest potrzebne?
  • Jeżeli tak, to jak i kiedy może być wykonane?
  • W jaki sposób realizacja tego pomysłu może wpłynąć na ruch drogowy na osiedlu?
  • Jakie są uwarunkowania prawne związane z realizacją budowy Trasy Średnicowej Północnej?
  • Czy proponowane przez mieszkańców połączenie ul. Świętopełka z Trasą Średnicową to droga do lepszych rozwiązań i poprawienia warunków komunikacyjnych w tej części miasta?
  • W jaki sposób połączenie ul. Świętopełka z budowaną trasą wpłynie na jakość życia torunian zamieszkujących tę okolicę?

Chcemy poznać zdanie mieszkańców zainteresowanych tą sprawą.


Przyjdź na spotkanie!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się
19 marca 2015 r. (czwartek), o godzinie 17.00,
w
VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Batorego 39b (sala gimnastyczna).

Spodziewamy się obecności wszystkich zainteresowanych stron, które przedstawią swoje argumenty. Natomiast eksperci z Miejskiego Zarządu Dróg omówią możliwe warianty połączenia, a także odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące tego tematu.

Nie możesz być na spotkaniu?
Wypełnij ankietę TUTAJ i odeślij ją na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Koncepcja połączenia ul. Świętopełka z Trasą Średnicową (wariant dwukierunkowy) TUTAJ
Koncepcja połączenia ul. Świętopełka z Trasą Średnicową (wariant jednokierunkowy) TUTAJ

Konsultacje trwają do 30 marca 2015 r.

 

 Do pobrania