Dużo projektów. Aż 201 wniosków do BO 2022.

Na liście znalazły się wszystkie projekty, które spełniły wymogi formalne regulaminu budżetu obywatelskiego. Jest ich w tym roku aż 201. Najwięcej projektów znajduje się w puli ogólnomiejskiej - 53. Spośród pul lokalnych prym wiodą: Chełmińskie - 18; Stawki - 16 oraz Bydgoskie i Podgórz - po 15 projektów. Najmniej propozycji na Rubinkowie - tylko 3.

W sumie mieszkańcy złożyli 211 wniosków, ale dziesięć nie spełniło wymogów formalnych.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą złożonych wniosków - mówi Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. - Liczyliśmy na wynik podobny do ubiegłorocznego, tymczasem torunianie złożyli ok. 35% wniosków więcej, przekraczając liczbę 200. W dziewięcioletniej historii budżetu obywatelskiego w Toruniu zdarzyło się to dopiero trzeci raz. To pokazuje, że chęć angażowania się torunian w działania partycypacyjne realizowane przez samorząd miejski rośnie.

Dziesięć spośród złożonych projektów nie znalazło się na liście. Powody odrzucenia tych wniosków są następujące: 4 projekty znalazły się w wykazie ze względu na zbyt dużą liczbę wniosków złożonych przez jednego autora; 3 projekty zawierały błędy na listach poparcia; 1 projekt został złożony przez nieuprawniony podmiot; 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę; 1 projekt został złożony po terminie.


Co dalej? Czekamy na opinie!
Przez dwa tygodnie od dnia publikacji, tj. do 28 lipca 2021 r. torunianie mogą składać swoje uwagi i opinie do projektów. Jednocześnie rozpoczynają się prace zespołu sprawdzającego wnioski pod kątem zawartości merytorycznej, które potrwają do 10 września.

>>> Przejdź do listy propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w toruniu 2022