Działka przy Broniewskiego

Mieszkańcy budynków przy ul. Broniewskiego 28-30, 32-34, 36-38 zgłosili Prezydentowi Miasta Torunia potrzebę zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących działki miejskiej, która sąsiaduje z ich budynkami oraz budynkiem Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.

Jednym z postulatów mieszkańców było przeprowadzenie prac remontowych na parkingu, który służy m.in. osobom zamieszkującym budynki wielorodzinne sąsiadujące z nim. Propozycja ta została uwzględniona.

Podczas spotkania plenerowego z wykorzystaniem map, mieszkańcy będą mieć możliwość zagospodarowania  wspólnej przestrzeni. Powstała w ten sposób koncepcja stanowić będzie podstawę dla prac projektowych tego terenu. Pozostała część działki (północno-wschodnia) także może zostać urządzona zgodnie z pomysłami mieszkańców.

Mapa konsultowanego terenu:

Zdjęcie konsultowanego terenu:


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne 22.09.2016 r. (czwartek), godz. 16.00. Punkt konsultacyjny znajdować będzie się w namiocie, w północno-zachodniej części działki – w pobliżu budynku Urzędu Miasta Torunia (w przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Fałata 88/90).


Napisz do nas

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 30 września 2016 r. na adres konsultacje@um.torun.pl


 

Wyniki konsultacji społecznych

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI


 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 81, adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl