Głosowanie do rad okręgów - zmiana na czas pandemii

Głosowanie do rad okręgów - zmiana na czas pandemii

18 lutego 2021 r. Rada Miasta Torunia zaktualizowała przepisy dotyczące powołania i funkcjonowania rad okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń.

Z inicjatywy Przewodniczącego RMT, Konwent Seniorów Rady Miasta Torunia postanowił jednak wystąpić z projektem uchwały modyfikującej - na czas pandemii - sposób przeprowadzenia wyborów do tych jednostek.

Obowiązująca obecnie ordynacja wyborcza do rad okręgów stanowi, że wybory odbywają się podczas ogólnych zebrań mieszkańców, w których powinno uczestniczyć minimum 150 mieszkańców w pierwszym terminie lub 100 w drugim terminie, po upływie pół godziny. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości organizowania zgromadzeń przeprowadzenie wyborów członków jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie jest możliwe.

Konwent Seniorów proponuje więc odstąpić od obowiązku zwoływania zebrania wyborczego, podczas którego odbywa się głosowanie i umożliwić przeprowadzenie głosowania, bez zebrania, poprzez wrzucenie karty do urny, w obecności komisji wyborczej. Wybory będą ważne, jeśli będzie w nich  uczestniczyć minimum  100 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie okręgu. Weryfikacji warunku zamieszkiwania na terenie danego okręgu komisja dokona na podstawie dowodu osobistego i innych dokumentów potwierdzających ten fakt.

Co w ramach konsultacji?

Osoby chcące wyrazić swoją opinię na temat proponowanej zmiany mogą:

  • Przesłać opinię na papierze, na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - czekamy od 16 do 30 marca 2021 r.
  • Wziąć udział w zdalnym dyżurze konsultacyjnym on-line, który odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17.00. Spotkamy się za pomocą aplikacji MS Teams.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Aby wziąć udział w spotkaniu musisz wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres:
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Spotkanie - Rady okręgów”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca, do godziny 15.00.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w dyżurze, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

 

Do pobrania:

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu  Miasta Torunia we współpracy merytorycznej z Biurem Rady Miasta.