Jak rozwiązywać problemy uzależnień w Toruniu?

Jak rozwiązywać problemy uzależnień w Toruniu?

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020”.

Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  jest opracowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Gmina Miasta Toruń przygotowała projekt takiego dokumentu. Określa on strategię w zakresie profilaktyki jak i redukcji szkód zdrowotnych/ społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej.

Przygotowany projekt programu wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. W pracach związanych z jego przygotowaniem aktywnie uczestniczyli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były  zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przewiduje się, że wpływy z przedmiotowych opłat w roku 2020 wyniosą 5 000 000,00 zł.

Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020” i zgłoś swoje uwagi.

Do pobrania:


2) Przyjdź na dyżur konsultacyjny

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

22 października 2019 r., godz. 10.00-17.00, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

Jeżeli chcesz przyjść na dyżur i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 17.00),

                                                         lub

  • zadzwoń pod numer 56 611 86 73 i umów się na konkretną godzinę w dniu dyżuru.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2019 r. do godz. 15.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 29 października 2019 r.


Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.