Jak wzbogacić atrakcyjność turystyczną zabytków?

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie  projektu "Gminy Miasta Toruń i Partnerów Toruńska Starówka - Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO".
Celem projektu jest przede wszystkim:

- podniesienie atrakcyjności turystycznej najcenniejszych zabytków Torunia,

- poprawa obsługi ruchu turystycznego,

- wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, poprzez włączenie społeczne osób ze szczególnymi potrzebami i innowacje społeczne.
Projekt łączy w sobie ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie marki zabytku.


Co w ramach konsultacji?

Zapraszamy mieszkańców na otwarte spotkania informacyjne:

30 stycznia 2024 r. (wtorek)

Miejsce: Dwór Artusa w Toruniu,

 ul. Rynek Staromiejski 6

Godz.: 9:00 do 12:00 – inwestycje w kościołach

Godz. 13:00 do 16:00 – inwestycje w miejskich instytucjach kultury

 

2. Zbieranie uwag ustnych: Termin: 17 stycznia – 9 lutego 2024 r. Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

3. Zbieranie uwag w postaci papierowej: osobiście, na formularzach konsultacyjnych lub przez przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres: starowka@um.torun.pl.

Na uwagi czekamy do 9 lutego 2024 r.

Link do informacji dot. konsultacji na BIP: https://bip.torun.pl/obwieszczenie/56126/obwieszczenie-btcm-041-2-2023.


 

Konsultacje społeczne prowadzi Biuro Toruńskiego Centrum Miasta we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji