Jak zagospodarować nieruchomość przy ul. Szczecińskiej 13-13B?

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 13-13B na Bielawach-Grębocinie.

To obszar o  pow. 0,2675 ha, który Miasto Toruń przejęło w 2023 r. od stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż, z siedzibą w Warszawie (PCK). Teren będący przedmiotem konsultacji znajdował się w użytkowaniu wieczystym PCK od 1992 r. W roku 1995 stowarzyszenie wzniosło na tej nieruchomości budynek biurowo-hotelowy o pow. całkowitej 595,50m2, z elementów prefabrykowanych. Na skutek rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, w 2023 roku teren wraz z  budynkiem ponownie stał się własnością Gminy Miasta Toruń.

Co w ramach konsultacji?

Chcemy wspólnie  z mieszkańcami zastanowić się, jakie są propozycje lokalnej społeczności co do sposobu zagospodarowania tej nieruchomości, pomówić o możliwościach.  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki można wykorzystać pod szeroko rozumiane usługi. Niebagatelnym zagadnieniem są też kwestie finansowe – koszty realizacji różnych zadań, ale te będzie można określić dopiero po zebraniu pomysłów.

Propozycje, pomysły, opinie torunian zebrane podczas konsultacji społecznych będą jednym z ważnych elementów analizy mającej na celu wypracowanie optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 13-13B.


1) Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym:

Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Krynicka 8

25 maja 2023 r. (czwartek),  godz. 17.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja 2023 r., do godziny 15.00.

2) Jeśli nie możesz być na spotkaniu, zgłoś uwagi w formie elektronicznej na adres konsultacje@um.torun.pl.

Na opinie czekamy do 9 czerwca 2023 r.


Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.