Jak zagospodarować teren przy Młodym Lesie?

Zapraszamy mieszkańców do rozmowy na temat nowego zagospodarowania terenu położonego przy ul. Krasińskiego 72 - przy „Młodym Lesie”. Pierwszy pomysł na urządzenie tego miejsca został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Torunia na rok 2022. Jednak ze względu na niepełne określenie zakresu zadania projekt nie mógł być poddany pod głosowanie.

Konsultacje społeczne mają więc odpowiedzieć na pytanie, co mieszkańcy chcieliby na tym terenie zrobić. Gdy już to ustalimy, w kolejnym kroku będzie można dokonać wyceny, przygotować projekty i poszukać możliwości finansowych, by pomysły zrealizować.

Jaki jest punkt wyjścia?

 • Plac powinien służyć zarówno okolicznym mieszkańcom jak i wychowankom sąsiedniego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”.
 • Dziś na tym terenie jest stare boisko oraz drzewa i krzewy.
 • W projekcie do budżetu obywatelskiego proponowano:
  - usunięcie boiska,
  - wyrównanie terenu i nasadzenie roślin,
  - przystosowanie części terenu do działań ogrodniczych,
  - montaż oświetlenia i monitoringu.

Zakładamy, że wspólnie z mieszkańcami uda nam się wypracować ciekawy pakiet propozycji, który pomoże stworzyć podwaliny dla nowego, fantastycznego miejsca na mapie Bydgoskiego Przedmieścia.

Zdjęcie placu, o którym chcemy rozmawiać z mieszkańcami:

Autor: Krzysztof Duda


Co w ramach konsultacji?

Konsultacje prowadzimy w okresie od 1 do 31 marca 2022 r. W ramach konsultacji zaplanowaliśmy cztery działania (formuła oraz realizacja może zostać ograniczona przez obostrzenia pandemiczne):

 1. Konkurs plastyczny dla dzieci
  Temat: „Zakątek moich marzeń” - mój pomysł na urządzenie placu przy ul. Krasińskiego 72.
  Forma: dowolna – rysunek, grafika, rzeźba, makieta, itp.

 2. Spotkanie konsultacyjne wraz z mapowaniem pomysłów
  Gdzie? Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
  Kiedy? 22 marca 2022 r.
  Godzina? 17:00

  Zapisy na spotkanie: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie 56 611 86 81

 3. Jeżeli pozwoli na to pogoda, tuż po spotkaniu w SP nr 13 odbędzie się wyjście w teren połączone z warsztatem plenerowym na placu przy ul. Krasińskiego 72

 4. Zbieranie uwag w formie elektronicznej i telefonicznej
  Adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl
  Telefon: 56 611 86 81
  Kiedy? do 31 marca 2022 r.

Zachęcamy okolicznych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie oraz zaprezentowania swoich pomysłów. Państwa pomysły zostaną wykorzystane do opracowania koncepcji oraz projektu remontu i rewitalizacji placu.


 Materiały do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.