Jak zmienić przebieg i częstotliwość kursowania linii komunikacji miejskiej?

 

Komunikacja miejska jest jednym z czynników wpływających na komfort życia w mieście. Odpowiednia ilość linii autobusowych i tramwajowych oraz możliwość szybkiego podróżowania pomiędzy poszczególnymi osiedlami oraz miejscami ważnymi z punktu widzenia mieszkańca miasta to wyznaczniki dobrze zarządzanego systemu komunikacyjnego.

Obecnie komunikacja w Toruniu odbywa się na 40 liniach autobusowych oraz 4 liniach tramwajowych. Ponadto każdej nocy mieszkańcy mogą korzystać z 7 nocnych linii autobusowych i tramwajowych.

Ciągle pracujemy nad doskonaleniem toruńskiego systemu komunikacji miejskiej i jego dostosowaniem do bieżących potrzeb mieszkańców. Dlatego w 2022 roku prowadzimy konsultacje społeczne mające na celu wypracowanie zmian w przebiegu poszczególnych linii i korekt w rozkładach jazdy.

Co w ramach konsultacji?

W pierwszym etapie procesu konsultacyjnego, który potrwa do 6 maja 2022 r. zbieramy uwagi i propozycje od mieszkańców - nadsyłane pocztą elektroniczną lub zwykłą oraz telefonicznie.

Następnie zebrany materiał zostanie uporządkowany i przekazany do konsultacji Radom Okręgów.

Po wakacjach będziemy mogli przedstawić torunianom wstępne propozycje zmian, omówić wynikające z nich korzyści i problemy, a następnie przygotować rekomendowany projekt zmian w toruńskiej komunikacji miejskiej.


O czym rozmawiamy?

  • zmiany w przebiegu tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych, w tym tworzenie, łączenie / likwidacja,
  • zmiany w rozkładach jazdy,
  • wykorzystanie parkingów Park&Ride,
  • komunikacja na lewobrzeżu,
  • inne problemy związane z systemem komunikacji miejskiej.

 Harmonogram:

1. Termin konsultacji: 6 kwietnia 2022 r. – 30 października 2022 r.

I Etap ( 6 kwietnia - 6 maja 2022)

- zbieranie uwag drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną,

- ankieta terenowa wśród pasażerów komunikacji miejskiej na różnych liniach.

Jak wnieść uwagę?

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie  do 6 maja 2022 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • pocztą zwykłą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
  • telefonicznie pod nr. tel.: 56 611 86 81

Uwagi zebrane w pierwszym etapie zostaną pogrupowane tematycznie, opublikowane oraz poddane dalszym analizom.

II Etap (do 15 czerwca 2022)

- konsultacja w ramach prac Rad Okręgów,

- dalsze prace analityczne nad zebranym materiałem, prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMT.

III Etap (wrzesień - październik)

- spotkania informacyjne lub dyżury konsultacyjne z mieszkańcami - prezentacja wypracowanych propozycji zmian, opiniowanie, wnioski końcowe i rekomendacje


Do pobrania:


Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: konsultacje@um.torun.pl

Fot. www.torun.pl