Jaka nazwa dla tzw. osiedla JAR?

Rozpoczynamy  konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru.

Konsultacje dotyczą dwóch spraw:

  1. Nadania nazwy dla tzw. osiedla JAR.
  2. Ustalenia urzędowej nazwy dla tego osiedla - zgodnie z wymogami ustawy a dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Kliknij, by pobrać plakat w formacie pdf

Co powinniśmy wiedzieć o tzw. osiedlu JAR?
Tzw. JAR to największe osiedle w północnym Toruniu, które docelowo zamieszkiwać ma blisko 20 tys. osób. Zostało ono zaplanowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach przy jednoczesnym poszanowaniu wartości przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych tego terenu. Stąd też w planach zagospodarowania duży nacisk położono na  ochronę terenów wartościowych przyrodniczo i kulturowo: obszar historycznego fortu stanowiącego element zewnętrznego pierścienia warownego dawnej Twierdzy Toruń, lasy i tereny zadrzewione, istniejące oczko wodne oraz  inne tereny otwarte, częściowo wpisując je w strukturę planowanego osiedla mieszkaniowego. Przewidziano tu również odpowiednio wkomponowane drogi, ścieżki i chodniki wewnątrz osiedla oraz drogę wylotową w kierunku Gdańska. Uwzględniono także miejsce przeznaczone na działalność gospodarczą - od strony ul. Grudziądzkiej - oddzielone od budynków mieszkalnych pasmem zieleni.  W ramach planowanego osiedla znalazł swoje miejsce również obszar przewidziany dla realizacji gminnego budownictwa mieszkaniowego, a także szerokiego programu osiedlowych usług komercyjnych i usług publicznych z zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, sportu, rekreacji i kultury. Dziś obszar ten jest już w znacznej części zagospodarowany. Miasto zaangażowało dziesiątki milionów złotych w uzbrojenie terenu pod inwestycje i w drogi, stwarzając doskonałą podstawę dla działań inwestorów budownictwa mieszkaniowego, usług i działalności gospodarczej, z czego inwestorzy chętnie korzystają.

Kilka słów o historii
Od XIX w. aż do 1993 r. obszar JAR-u pełnił nieprzerwanie funkcje militarne. Początkowo odbywały się tu ćwiczenia pruskiej kawalerii, następnie w 1916 r. powstała składnica amunicyjna dla potrzeb pruskiej Twierdzy Toruń, rozbudowana w roku 1940 przez wojska niemieckie. Wreszcie, w latach 1945-1991, JAR stał się miejscem stacjonowania Batalionu Pontonowego i jednostki lotniczej Armii Radzieckiej, a następnie Armii Federacji Rosyjskiej. Znajdował się tam park sprzętu wojskowego pontonierów i składy lotnicze. Militarne wykorzystanie terenu zakończyło dopiero wycofanie wojsk rosyjskich w 1993 r. Armia Federacji Rosyjskiej pozostawiła po sobie niezabudowany teren o łącznej powierzchni 270 ha oraz... funkcjonującą do dzisiaj zwyczajową nazwę dla tego obszaru - JAR będąca w istocie skrótem  od słów Jednostka Armii Radzieckiej.

Do pobrania:


Nazwa JAR funkcjonuje w naszym mieście zwyczajowo i na tyle utrwaliła  się w świadomości mieszkańców Torunia, że używa się jej powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą - stąd pomysł na przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie.

Temat można także rozpatrywać w kontekście uchwalonej 1 kwietnia 2016 r. przez Sejm RP ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zastanawiając się nad nazwą dla tego osiedla warto więc mieć na względzie także przepisy tej ustawy.


Co nas czeka w ramach konsultacji?

  1. Spotkanie konsultacyjne (15 września 2017, o godz.17.00, ul. Wazenrodego 2), na którym będziemy rozmawiać o osiedlu, także o jego historii i zbierać propozycje nazw dla tego obszaru.
  2. Podczas spotkania będziemy także mówić o kwestiach związanych z ustanowieniem na tym obszarze nazwy urzędowej i związanych z tym procedur. Jest to sprawa istotna z perspektywy kształtowania lokalnej świadomości i wspólnoty terytorialnej mieszkańców tego  obszaru. W niedalekiej perspektywie czasowej może ona przyczynić się w znacznym stopniu do integracji społecznej oraz indywidualnego poczucia przynależności do zbiorowości sąsiedzkiej, czyli budowania wartości odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa i rozwój samorządności lokalnej. Dodatkowo wpływa pozytywnie na procesy związane z zarządzaniem miastem, usprawniając procedury administracyjne.
  3. Propozycje związane z nazwą można także składać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń.
  4. Złożone propozycje będą rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką listę nazw mozliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta Torunia - zgodnie ze swoimi uprawnieniami. W kwestii urzędowej nazwy dla tego terenu, po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Torunia złożony zostanie wniosek do wlaściwego ministra za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

15 września 2017 r. (piątek)
o godz. 17.00

Namiot na parkingu przy nowo powstałym pasażu handlowym
POLNA PARK, przy ul. Watzenrodego 2


W trakcie spotkania, będzie można wrzucić do specjalnie przygotowanej urny otrzymane na miejscu karty, na których będzie można złożyć własną propozycję nazwy dla tego terenu.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.
Na opinie w sprawie nazwy dla terenu tzw.  JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego terenu czekamy do 30 września 2017 r.


Do pobrania:

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport został przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.