Kacze Doły w nowej odsłonie

KACZE DOŁY W NOWEJ ODSŁONIE

                Miasto planuje zrewitalizować obszar tzw. „Kaczych Dołów”. Teren, o pow. ok. 6,5 ha, położony jest po północnej stronie ul. 4. Pułku Lotniczego, prowadzącej do sąsiadującego z tym obszarem lotniska sportowego Aeroklubu Pomorskiego. Nieopodal lotniska znajduje się stadnina koni z otwartą polaną, stanowiącym miejsce do uprawiania hippiki. Od wschodu obszar przylega do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szosa Okrężna. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się Osiedle Brzezina. Droga gruntowa wzdłuż zachodniej granicy obszaru leśnego stanowi szlak turystyczny czarny, prowadzący do Miejsc Pamięci ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Teren objęty opracowaniem:

                Teren będący przedmiotem konsultacji przylega do obszarów leśnych, tzw. masek leśnych Fortu VII i Fortu VIII, stanowiąc wraz z nimi i pozostałymi założeniami fortecznymi systemu fortyfikacji Torunia element zewnętrznego pierścienia zadrzewień leśnych wokół miasta. Celem zaproponowanej koncepcji zagospodarowania tego terenu jest jego wzbogacenie poprzez rekultywację zbiornika wodnego i układu jego zasilania w wodę, uporządkowanie i uzupełnienie szaty roślinnej, modernizację szlaków komunikacyjnych oraz wprowadzenie elementów małej architektury.

                Zakłada się m.in. utrwalenie istniejącego układu komunikacyjnego, poprzez dołożenie nowych przebiegów w miejscach atrakcyjnych przestrzennie i krajobrazowo. Dodatkowo wyznaczono siatkę ścieżek  do crossingu rowerowego, w miejscu z naturalnie pofalowaną powierzchnią. W ramach rewitalizacji obszaru zakłada się również podjęcie działań w celu oczyszczenia i pogłębienia stawu, odbudowy grobli od strony zachodniej z montażem jednej zastawki i skierowanie wody z dwóch rowów odwadniających do rewitalizowanego stawu.

                Przewiduje się także budowę placu zabaw dla dzieci, placów rekreacyjnych dla dorosłych, placów do wypoczynku  z altanami, ławkami parkowymi, ławami. Koncepcja zakłada również budowę parkingu dla kilku samochodów, wzdłuż ul. 4. Pułku Lotniczego.

                Na terenie planuje się umieścić szereg tablic informacyjnych, m.in. o tropach zwierząt bytujących na tym obszarze, np. saren zdążających każdego dnia do wodopoju (tj. stawu w północno-zachodnim rejonie). Będą umieszczone także tablice informacyjne dotyczące gatunków drzew, ryb i zwierząt wodnych oraz drogowskazy na skrzyżowaniach dróg i ścieżek - wskazujące, że jest to np. szlak do jazdy konnej, do przejażdżek rowerowych czy spacerów z kijkami. Znaki będą także informować o odległościach do określonych obiektów  w obrębie tzw. „Kaczych Dołów”. Na drzewach przewiduje się zawieszenie karmników dla ptaków, a w pobliżu szlaku wędrówek zwierząt zamontowanie  paśników z sianem i karmą, przede wszystkim dla saren  (w oddaleniu od tras spacerowych).           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami  planowanej rewitalizacji tzw. Kaczych Dołów.

23 maja 2018 r.,  godz. 17.00,

Restauracja Lotnicza i Bistro EPTO, ul. 4. Pułku Lotniczego 17

W planie spotkania przewidziane jest omówienie koncepcji oraz spacer badawczy po terenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napisz do nas

Czekamy również na opinie, które można przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl  w terminie do 11 czerwca 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

- koncepcja rewitalizacji tzw. „Kaczych Dołów”

- plan zagospodarowania tzw. "Kaczych Dołów"

- raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, e-mail: konsultacje@um.torun.pl