Kaszownik i Struga – pokazujemy projekty

Prezentujemy projekty stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik) – zapraszamy do udziału w podsumowujących konsultacjach społecznych dotyczących tego zadania.

 

O stawie i Strudze słów kilka

Staw Kaszownik (niegdyś nazywany Stawem Kaszowym) to drugi co do wielkości zbiornik wodny w Toruniu zasilany przez wody Strugi Toruńskiej. Został on utworzony przez Krzyżaków XIII na potrzeby napełniania fosy zamku krzyżackiego. W średniowieczu oraz  XIX wieku mieściły się tu młyny kaszowe. W latach 60. XX w. były nawet plany, aby przekształcić go w kąpielisko miejskie.  

Struga Toruńska, powszechnie zwana Bachą lub Baszką, to ponad 50 km ciek wodny, który wraz z Wisłą oraz Drwęcą kształtuje stosunki wodne w naszym mieście. Rzeka rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu Chełmińskim (na wys. 100 m n.p.m., wypływa z jeziora Wieldządz), kończy zaś na Starym Mieście w Toruniu gdzie wpada do Wisły. Po drodze zasila swymi wodami jeziora: Płużnickie, Wieczno i Mlewieckie.

Obszar Strugi Toruńskiej w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 został zaliczony, ze względu na liczne walory środowiskowe, historyczne, przyrodnicze oraz potencjał do kreowania przestrzeni aktywnego wypoczynku, do terenów, które szczególnie sprzyjają funkcji rekreacyjnej.


Jak przebiegały konsultacje w sprawie stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej (odcinek do ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik)?

Po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat stawu Kaszownik w 2014 r., w ramach konsultacji Zielony Toruń (tutaj zobaczysz jak przebiegały konsultacje w 2014 r.) . Podczas spotkania z mieszkańcami dyskutowaliśmy o tym jakie działania podjąć, aby upiększyć to miejsce. Mieszkańcy wskazali m.in. na: potrzebę oczyszczenia i wybagrowania zbiornika, odgrodzenia terenu od ulicy pasem zieleni, montażu elementów małej architektury, stworzenia miejsca odpoczynku dla mieszkańców.

W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Poddaliśmy ocenie dwa warianty koncepcji zagospodarowania stawu Kaszownik. Z aprobatą mieszkańców oraz pozytywną rekomendacją Wydziału Środowiska i Zieleni spotkał się wariant, który zakładał m.in.: bagrowanie zbiornika, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami i małą architekturą, budowę dwóch pomostów, utworzenie miejsca dla celów małej gastronomii, ustawienie zadaszeń dla rowerów, lokalizację ścieżki rowerowej wokół stawu (tutaj możesz zobaczyć projekt).

W 2015 r. mieszkańcy mogli zapoznać się również z propozycją zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. Przy Kaszowniku do ul. Wojska Polskiego). Wówczas wybrano wariant, który zakładał,  m.in.: montaż elementów małej architektury, tj. siedziska oraz ławki, nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowę chodników w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników, boisko do siatkówki i placu do street workoutu (tutaj zobaczysz jak przebiegały konsultacje w 2015 r.).

W 2017 r., w ramach konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej?, mieszkańcy spotkali się po raz kolejny na tym terenie. Dodatkowo obszar możliwy do zagospodarowania poszerzono aż do ul. Chrobrego. Uczestnicy konsultacji wyrazili wówczas opinię, że  miejsce to powinno stanowić ostoję naturalnej przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno odbywać się przy użyciu ekologicznych surowców, np. pnie ściętych drzew. Należałoby również zachować jego niepowtarzalny charakter: folklorystyczne „kapliczki”, miejsca do wieszania prania, siedziska ze ściętych pni drzew. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na ogromną potrzebę miejsc do siedzenia dla mieszkańców, na których mogliby odpocząć, ławek i drzew na placach zabaw, wydzielonych przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity brak śmietników. Dodatkowo, zaproponowali ustawienie tablic informujących o zagrożeniach, jakie niesie dokarmianie dzikich zwierząt (tutaj zobaczysz jak przebiegały konsultacje w 2017 r.).


Projekty stawu Kaszownik i terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej w 2019 r.

W 2019 r. powstał projekt zagospodarowania koryta Strugi Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. Uwzględniono w nim wyniki wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych do tej pory. Stąd też, na życzenie mieszkańców, zrezygnowano m.in. z budowy boiska do siatkówki i placu do street workoutu na terenach wzdłuż Strugi. 

Wstępny projekt zakłada m.in.:

- wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw,

- wprowadzenie pochylni przy schodach od strony dworca autobusowego,

- bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik oraz terenu przylegającego, wraz z naprawą i oczyszczeniem przepustu pod ul. bp. Jana Chrapka, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej i wymianą umocnienia faszynowego na odcinku od ul. St. Batorego do ul. bp. Jana Chrapka,       odmuleniem koryta,

- odtworzenie elementów regulacyjnych na odpływie ze stawu Kaszownik,

- odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku poprzez nasadzenia drzew, krzewów lub żywopłotu,

- wykonanie niewielkich molo/pomostów,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej oraz nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu dekoracyjnego w kolorze czerwonym,

- nowe nasadzenia wokół stawu – drzewa, krzewy, trzciny, roślinność szuwarowa, trawy,

- w pobliżu osiedla Chrobrego:

  • wykonanie swobodnych siedzisk rozrzuconych wśród zieleni,
  • budowę chodników z nawierzchni mineralnej w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników.

Do pobrania:


Dlaczego spotykamy się ponownie?

Projekt, który powstał w 2019 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń oraz konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej? Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. Tegoroczne spotkanie jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego. Uczestnicy konsultacji będą mogli zapoznać się z gotowym projektem, wnieść ostateczne uwagi, dokonać drobnych modyfikacji, które nie zburzą rozwiązań wypracowanych na poprzednich etapach. Zadanie ma szansę uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości ok. 85% całkowitej wartości projektu.

Zapraszamy mieszkańców do:

  • zapoznania się ze wstępnymi projektami zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik,
  • przekazania swoich uwag i opinii,
  • wprowadzania ostatecznych, drobnych modyfikacji do projektu.

Zapraszamy na spotkanie

23 października 2019 r.

godz. 17.00

VI LO w Toruniu

ul. Wojska Polskiego 47 a


Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej przyjdź na spotkanie 23 października 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 13 listopada 2019 r.

/-/