Konsultacja w sprawie SUMP

Firma Multiconsult Polska przygotowuje plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które rozpoczną się już 25 stycznia 2023 r. w Toruniu.

Przypomnijmy, że SUMP  to strategiczny dokument, który ma pomóc zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Częścią przygotowań tego dokumentu są konsultacje społeczne:

- Bardzo nam zależy na tym, żeby budować atmosferę wymyślania wspólnych rozwiązań, a nie antagonizowania. I właśnie w związku z tą potrzebą wypracowywani a wspólnych rozwiązań bardzo chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, przedstawicieli różnych organizacji, przewoźników, urzędów i wszystkich zainteresowanych raportem do tego, żeby brać udział w konsultacjach społecznych – mówi Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska. – Te spotkania odbywają się jeszcze w procesie diagnostycznym, czyli będziemy jeszcze od państwa próbowali pozyskać więcej informacji. Będziemy rozmawiać o silnych i słabych stronach naszego systemu transportowego. Będziemy też próbowali wypracować wizję tego systemu, będziemy się zastanawiać, jak państwo chcielibyście z transportu skorzystać.

Zaplanowano w sumie III tury konsultacji - pierwsza odbędzie się w styczniu i lutym, druga w kwietniu i maju, ostania we wrześniu.

Terminy I tury konsultacji społecznych:

  • 25.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Toruń - konsultacje odbędą się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Zaułek Prosowy 1
  • 26.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Aleksandrów Kujawski
  • 30.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Golub-Dobrzyń
  • 31.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Chełmża

Jak wziąc udział w konsultachach?

Zapisy odbywają się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie sump-torun.pl.

Poprzez ten sam formularz można zgłaszać też swoje uwagi dotyczące transportu.