Konsultacje Programu Rewitalizacji Torunia

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (PRT).

W projekcie dokumentu znalazły się propozycje projektów planowanych do realizacji w ramach otwartego naboru oraz inicjatywy gminne. Rewitalizacja ma na celu poprawę sytuacji na obszarze, na którym intensyfikują się problemy społeczne i techniczne. Narzędziem służącym do niwelowania sytuacji kryzysowej są projekty, które wpisano do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Po co konsultujemy?
Projekt dokumentu wraz z listą projektów zaproponowanych do wdrożenia jest poddawany konsultacjom społecznym po to, by zapoznać mieszkańców z jego treścią oraz zebrać ich uwagi związane głównie ze skutecznością zaplanowanych działań (projektów). Warto dodać, że tworzenie dokumentu, który jest teraz poddawany konsultacjom, było poprzedzone partycypacyjnym wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Torunia. Efektywne prowadzenie procesu rewitalizacji jest możliwe tylko przy dalszym aktywnym udziale mieszkańców, dlatego serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne, które będą trwały od 2 lipca 2018 r. do 2 sierpnia 2018 r.

Co w ramach konsultacji?

 • Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5 lipca 2018 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu, w godzinach od 17.30 do 19.00.

 • Osoby, które nie będą mogły dotrzeć 5 lipca lub te, które chcą zadać dodatkowe pytania odnośnie projektu PRT zapraszamy 6 lipca 2018 r. do siedziby Biura Rewitalizacji mieszczącego się w Bramie Mostowej zlokalizowanej przy ul. Podmurnej 2/2A. W godzinach od 7:30 do 18:00 zbierane będą uwagi ustne wszystkich zainteresowanych projektem PRT.

 • Dodatkowo, od 2 lipca br. zbierane będą uwagi do Programu na załączonych niżej formularzach konsultacyjnych. Projekt Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dostępny jest do pobrania pod ogłoszeniem o konsultacjach. Uwagi zbierane będą mailowo: br@um.torun.pl oraz pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji, ul. Podmurna 2/2A. Ponadto, formularze dostępne będą także w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Dziewulskiego 38, ul. Poznańskiej 52, ul. Grudziądzkiej 126B oraz ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza).

  Zbieranie uwag zakończy się 2 sierpnia 2018 r.

Po zakończeniu konsultacji, program będzie przekazany do dalszego zaopiniowania organom wymienionym w ustawie o rewitalizacji, a następnie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Torunia. Zaakceptowanie projektu PRT przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wpisanie go do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwi wnioskodawcom projektów aplikowanie o środki unijne.

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii. Pamiętaj! Każdy głos się liczy!


Do pobrania:

  1. Projekt Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (.pdf)
  2. Formularz konsultacyjny (.doc)
  3. Obwieszczenie Prezydenta Torunia w sprawie konsultacji (.pdf)
  4. Raport z przeprowadzonych konsultacji
  5. Gminny Program Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023