Konsultacje Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT) zaprasza mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii ZIT.

Konsultacje odbywają się w terminie od 18 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r.

Pełen zestaw dokumentów został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.torun.pl/obwieszczenie/55921/obwieszczenie-konsultacje-strategii-zit-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-torunia