Konsultacje zmiany Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (GPR).

Po co konsultujemy?

Gmina Miasta Toruń prowadzi proces rewitalizacji w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z jej zapisami zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany (art. 23. ust. 1).

Konieczność zmiany GPR podyktowana jest potrzebą wprowadzenia zmian zgłoszonych przez Wnioskodawców projektów rewitalizacyjnych. Modyfikacje w części projektowej Programu dotyczą m.in.: zakresów rzeczowych projektów, źródeł dofinansowania, zwiększenia wartości całkowitej i kwot dofinansowania, prognozowanych rezultatów, aktualizacji listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zapraszamy na konsultacje społeczne, które będą trwały od 5 grudnia 2019 r. do 4 stycznia 2020 r.

Co w ramach konsultacji?

  • Otwarte spotkanie informacyjne odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w X Liceum Ogólnokształcącym, Pl. św. Katarzyny 9 w Toruniu, w godzinach od 17.00 do 18.30.
  • Osoby, które nie będą mogły dotrzeć 10 grudnia lub te, które chcą zadać dodatkowe pytania odnośnie projektu GPR zapraszamy 12 grudnia 2019 r. do siedziby Biura Rewitalizacji mieszczącego się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25. W godzinach od 7:30 do 17:30 zbierane będą uwagi ustne wszystkich zainteresowanych projektem GPR.
  • Dodatkowo, od 5 grudnia br. zbierane będą uwagi do Programu na załączonych niżej formularzach konsultacyjnych. Projekt Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dostępny jest do pobrania pod ogłoszeniem o konsultacjach. Uwagi zbierane będą mailowo: br@um.torun.pl oraz pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25. Ponadto, formularze dostępne będą także w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Dziewulskiego 38, ul. Poznańskiej 52, ul. Grudziądzkiej 126B, ul. Żółkiewskiego 15 (CH Copernicus) oraz ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza).

Zbieranie uwag zakończy się 4 stycznia 2020 r.

Po zakończeniu konsultacji, Program ze zmianami zostanie poddany procedurze opiniowania przez organy wymienione w ustawie o rewitalizacji, a następnie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Torunia.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii.


Do pobrania:

  1. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  2. Gminny Program Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023
  3. Projekt Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (.pdf)
  4. Formularz konsultacyjny (.pdf)